แท็ก: องคมนตรี

ลพบุรี-องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา

ลพบุรี-ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา และผลการปฏิบัติตามพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่ โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร...

องคมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์

องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี และสถานการณ์น้ำของเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมนำความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาถึงประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ร่วมมือกันทำงาน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน                 เมื่อเวลา 09.45 น.วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ต.ลำคลอง...

ลพบุรี-องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ลพบุรี-พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ...

MOST POPULAR

HOT NEWS