แท็ก: สมุทรปราการ

สมุทรปราการ-จัดเวทีประชุม 3/5 ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดปากน้ำเชิงคุณภาพ

วันที่ 16 กย.62 นายพิภพ เพียวิเศษ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุม เวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วมภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำปีงบประมาณ 2562 แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โดยมีนายเทพฤทธิ์ ทับบุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี นางลักษณา ทองฉัตร เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท นายจำรัสพงค์ สุภาเส...

สมุทรปราการ-เปิดงาน “สินค้าเกษตรปลอดภัย”

ที่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ นายชาตรี บุญนาครองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน เปิดงาน “สินค้าเกษตรปลอดภัยสมุทรปราการ” ตามโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ปี 2562 โดยมีนายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย 25...

สมุทรปราการ-โครงการส่งเสริมการปลูกผักบนกระเบื้อง

นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม "โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง" จังหวัดสมุทรปราการ ที่ทางสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ได้ทำการส่งเสริมให้นักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่สมุทรปราการได้ปลูกไว้รับประทานเองและจำหน่ายเป็นรายได้เสริม รายได้ประจำ โดยมี นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ และนายจำนงค์ เพ็ชรประยูร เกษตรอำเภอบางพลีให้การต้อนรับพาเยี่ยมชมโครงการ

สมุทรปราการ-ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันเข้ามาศึกษาดูงานที่แพรกษามั่นใจเตรียมดึงนักธุรกิจมาลงทุน

ที่ เทศบาลตำบลแพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.เขต2 สมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการเทศบาลตำบลแพรกษา รวมทั้ง คณะครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.ถง เจิ้น หยวน (Dr. Chen-Yuan Tung Representative...

MOST POPULAR

HOT NEWS