แท็ก: วันสตรีไทย

ลพบุรี-จัดงานวันสตรีไทยอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไหมใช้ตะกร้าประจำปี 2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สมาคมพัฒนาสตรีละโว้ จัดงาน "วันสตรีไทยอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไหมใช้ตะกร้า ประจำปี 2562" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, เพื่อตอบสนองแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอผ้ามัดหมี่และกลุ่มจักสานตะกร้าในจังหวัดลพบุรี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีนายบุญเติม เรณุมาศ...

MOST POPULAR

HOT NEWS