แท็ก: ลพบุรี

ลพบุรี-ครบรอบ 40 ปีวันสถาปนาศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ

ลพบุรีปลัดกระทรวงกลาโหม เดินทางเป็นประธาน วันสถาปนา ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร ครบรอบ 40 ปี พร้อม เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ณ ค่ายจิรวิชิตสงคราม

ลพบุรี-วิ่งการกุศล วิ่งแล้วได้บุญ วิ่งไม่ทิ้งกัน สานฝันเด็กพิเศษ

ลพบุรีอำเภอโคกเจริญ ร่วมกับ วัดป่าโพธิ์ทอง จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล วิ่งแล้วได้บุญ " วิ่งไม่ทิ้งกัน สานฝันเด็กพิเศษ " นำรายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษา สำหรับเด็กพิเศษ

ลพบุรี-โครงการอุดหนุนลองกองชายแดนใต้

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ร่วมกับ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุลประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด(มหาชน) จัดโครงการอุดหนุนลองกองชายแดนใต้ เพื่อคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว โดยมี พลตรีภูวดล พลนาค รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นผู้แทนมอบลองกองให้ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง ณ หน้าอาคารกองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เพื่อนำไปแจกจ่ายต่อไป ...

ลพบุรี-จัดพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติ เหล่าทหารปืนใหญ่

ลพบุรีศูนย์การทหารปืนใหญ่ จัดพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติ และ อำลาชีวิตราชการ ของนายทหารชั้นยศนายพล เหล่าทหารปืนใหญ่ 23 นาย ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่กองทัพบก และประเทศชาติ

ลพบุรี-วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

ลพบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรม"วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2562(World Rabies Day 2019)ภายใต้โครงการ " "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ลพบุรี-ชาวไทยเชื่อสายรามัญ หรือมอญบางขันหมาก สืบสานงานประเพณี “ตักบาตรน้ำผึ้ง”

ลพบุรี ชาวไทยเชื่อสายรามัญ หรือมอญบางขันหมาก พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดประจำกลุ่มชาติพันธุ์ร่วมกันสืบสานงานประเพณี “ตักบาตรน้ำผึ้ง” และแห่ธงตะขาบ ซึ่งเป็นประเพณีของชาวมอญบางขันหมาก ที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า 100 ปี

ลพบุรี-ชุมชนร่วมป้องกันอาชญากรรมเพื่อความยุติความรุนแรง ต่อผู้หญิงและเด็ก

ลพบุรี-สำนักงานอัยการจังหวัดเปิดโครงการ สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี 2562”ภายใต้กิจกรรม “อัยการประสานสหวิชาชีพและชุมชนร่วมป้องกันอาชญากรรมเพื่อความยุติความรุนแรง ต่อผู้หญิงและเด็ก”

ลพบุรี-มหกรรมข้าวหอมมะลิ อำเภอสระโบสถ์

ลพบุรี-จัดมหกรรมข้าวหอมมะลิ อำเภอสระโบสถ์ เพื่อพัฒนาตลาดสินค้าการเกษตรให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกร วันที่...

ลพบุรี-ประชุมแผนจัดการน้ำลุ่มน้ำป่าสัก

ลพบุรี-สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฯ ลุ่มน้ำป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 วันที่ 9 กันยายน 2562...

ลพบุรี-ปิดฉากกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 “ละโว้เกมส์”

ลพบุรี ปิดฉากลงเป็นที่เรียบแล้ว สำหรับการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 "ละโว้เกมส์" โดยมีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศร่วมการแข่งขัน ตลอด 7 วันที่ผ่านมา

MOST POPULAR

HOT NEWS