แท็ก: ยโสธร

ยโสธร-เปิดถนนคนเดินสร้างสุขขัวเพอเลอ ห้วยสะแบก

ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ร่วมกันเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ขัวเพอเลอ ห้วยสะแบก ถนนคนเดินสร้างสุข เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชนและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวบนถนนชยางกูร – อุบลราชธานี เชื่อมสู่จังหวัดมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ยโสธร-สถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรือนชาวบ้านยังทรงตัว

ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านรวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตรตามแนวลุ่มน้ำชีเป็นบริเวณกว้างนั้นขณะนี้ระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือนชาวบ้านยังทรงตัวหลายหมู่บ้านยังถูกน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะทางเข้าออกหมู่บ้านถูกตัดขาดเนื่องจากถูกน้ำท่วมจะต้องใช้เรือเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในการสัญจรไปมา ที่บ้านปากเป่ง ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ตามแนวลุ่มน้ำชีและถูกปริมาณน้ำในแม่น้ำชีเอ่อล้นตลิ่งและไหลบ่าเข้าท่วมภายในหมู่บ้านโดยมีบ้านเรือนของชาวบ้าน จำนวน 54 ครัวเรือน ถูกน้ำท่วมสูงและขณะนี้ภายในหมู่บ้านน้ำที่ท่วมบางจุดเริ่มลดระดับลงอยู่อยู่ประมาณ 50 เซนติเมตร ส่วนบ้านบางหลังที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำก็ยังคงถูกน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร...

ยโสธร-น้ำท่วมธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ระดับน้ำสูง 30 ซม.

ฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันส่งฝนให้มีน้ำสะสมจำนวนมากจนเอ่อเข้าท่วมภายในบริเวณรอบๆธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่บ้านตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร ระดับน้ำสูงประมาณ 30 เซนติเมตร เทศบาลตำบลตาดทองต้องนำเจ้าหน้าที่เร่งนำกระสอบทรายไปทำเป็นแนวป้องกันน้ำรอบฐานธาตุก่องข้าวน้อยเพื่อป้องกันธาตุก่องข้าวน้อยทรุดตัวและพังถล่มลงมาได้ หลังจากที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในพื้นที่จังหวัดยโสธรจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุลและพายุดีเปรสชั่นคาจิกิ จนส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมจำนวนมากเอ่อเข้าท่วมภายในบริเวณธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่บ้านตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นธาตุเก่าแก่อายุหลายร้อยปีตามตำนานเล่าขานลูกฆ่าแม่เพราะความหิว ปริมาณน้ำได้เอ่อเข้าท่วมไปทั่วบริเวณรอบๆธาตุก่องข้าวน้อยระดับน้ำสูงประมาณ 30 เซนติเมตร จนหวั่นเกรงว่าอาจจะกระทบกับโครงสร้างของธาตุก่องข้าวน้อยเกิดการทรุดตัวและพังถล่มลงได้ นายพิบูล  ฝ่ายดี นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง...

ยโสธร-ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีไหลทะลักเข้าท่วมบ้านแจ้งน้อย

ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเอ่อล้นตลิ่งไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่บ้านแจ้งน้อยและบ้านท่าเยี่ยม ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นหมู่บ้านแรกของอำเภอเมืองยโสธรที่จะต้องรับมวลน้ำเหนือที่ไหลมาจากทางจังหวัดร้อยเอ็ด ระดับที่ท่วมภายในหมู่บ้านบางจุดสูงกว่า 70 เซนติเมตร และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงและยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ตลอดทั้งวัน หลังจากที่ได้มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันประกอบกับมีมีมวลน้ำเหนือที่ไหลมาจากทางจังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ด...

ยโสธร-น้ำท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน 4 หมู่บ้านระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร

ที่ จังหวัดยโสธรปริมาณน้ำในลำเซบายได้ไหลบ่าเข้าท่วมภายในหมู่บ้านที่อยู่ตามแนวลุ่มน้ำเซบาย จำนวน 4 หมู่บ้าน ในตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือนชาวบ้านสูงกว่า1 เมตร กระแสน้ำยังไหลเชี่ยวแรงและเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องชาวบ้านต้องพากันขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงรวมทั้งอพยพผู้สูงอายุขึ้นไปในที่ปลอดภัย

ยโสธร-ปริมาณน้ำในลำเซบายไหลบ่าท่วมถนนสูงกว่า 2 เมตร

ปริมาณน้ำในลำเซบายช่วงที่ไหลผ่านพื้นที่อำเภอป่าติ้วและอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร มีปริมาณน้ำจำนวนมากจนเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวเป็นบริเวณกว้างและล่าสุดได้ไหลเข้าท่วมถนนจากตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ไปตำบลสร้างถ่อ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระดับน้ำสูงกว่า 2 เมตร เป็นระยะทางยาวกว่า 4 กิโลเมตร

ยโสธร-น้ำท่วมถนนแจ้งสนิทรถเล็กไม่สามารถผ่านได้

ที่จังหวัดยโสธรปริมาณน้ำในลำน้ำยังได้เอ่อล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรตามแนวลุ่มน้ำยังเป็นบริเวณกว้างและล่าสุดปริมาณน้ำได้ไหลเข้าท่วมผิวจราจรบนถนนแจ้งสนิทช่วงยโสธรไปอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระดับน้ำสูงกว่า 30 เซนติเมตร เป็นระยะทางยาวประมาณ 50 เมตร รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ อินทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุลได้ทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดยโสธรและได้ส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำยัง ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชีประกอบกับมีปริมาณน้ำเหนือที่ไหลมาสมทบจากจังหวัดกาฬสินธุ์และจากจังหวัดสกลนคร จนส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำยังเอ่อล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรตามแนวลุ่มน้ำยังเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งล่าสุดปริมาณน้ำได้ไหลเข้าท่วมผิวจราจรบริเวณถนนแจ้งสนิท...

ยโสธร-ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าหมู่บ้าน

ที่ จังหวัดยโสธรได้มีฝนตกหนักนานติดต่อกันหลายชั่วโมงจนส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมจำนวนมากในพื้นที่ป่าชุมชนใกล้กับหมู่บ้านก่อนที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมภายในหมู่บ้านจนทำให้ถนนภายในหมู่บ้านถูกน้ำท่วมสูงเกือบ 1 เมตร เป็นระยะทางยาวกว่า 100 เมตร และกระแสน้ำยังไหลเชี่ยวแรงจนรถเล็กทุกชนิดไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้ ที่จังหวัดยโสธรมีฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเช้ายาวไปจนถึงเที่ยงวันส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะพื้นที่บ้านโซงและบ้านเหล่าโป่ ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้มีฝนตกหนักทำส่งผลให้เกิดมีน้ำป่าที่ไหลมาจากป่าดงหนองแดงที่อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านไหลหลากผ่าเข้ากลางหมู่บ้านจนถนนภายในหมู่บ้านถูกน้ำท่วมสูงเกือบ...

ยโสธร-เปิดประตูเขื่อนทั้ง 8 บาน เตรียมรับพายุโพดุล

เจ้าหน้าที่ประจำเขื่อนยโสธร ต้องทำการแขวนบานประตูระบายน้ำทั้งหมด 8 บาน เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากตัวเขื่อนเตรียมรับกับพายุโซนร้อน โพดุล และปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงมาสมทบจากทางเหนือเขื่อน หลังจากที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้ประกาศแจ้งเตือนและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในช่วงนี้จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุล  จังหวัดยโสธรได้มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในช่วงนี้ส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำอาจจะได้รับผลกระทบน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยงภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขังและให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด...

ยโสธร-ปภ.นำเรือไฟเบอร์ไปให้ชาวบ้านใช้เดินทางในหมู่บ้านน้ำท่วม

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรเร่งนำเรือไฟเบอร์ จำนวน 2 ลำ เข้าไปให้กับชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมได้ใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางเข้าออกภายในหมู่บ้านรวมทั้งเป็นพาหนะในการขนย้ายทรัพย์สินต่างๆขึ้นไปไว้ที่สูง เนื่องจากระดับน้ำที่ไหลบ่าเข้าท่วมภายในหมู่บ้านยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นายวิเศษ  ปรีแพ้ว หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ได้นำเรือไฟเบอร์ จำนวน 2 ลำ ไปส่งมอบให้กับชาวบ้านที่บ้านกลาง-สระเกษ...

MOST POPULAR

HOT NEWS