แท็ก: ฟื้นฟู

เลย-เดินหน้าฟื้นฟูธรรมชาติที่นาแห้วตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

จ.เลย  คณะคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  (คทช)  เดินหน้าพัฒนาแก้ปัญหา”คนอยู่กับป่า”พื้นที่ อ.นาแห้ว จ.เลย  จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยมีนายกมล นวลใย  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)(สจป6) ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เลย รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามและเจ้าหน้าที่คทช.อำเภอนาแห้ว โดยมีนายอำเภอนาแห้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกอบต.และผู้นำชุมชนในพื้นที่ พร้อมทั้งเครือข่ายภาคประชาชนในฐานะคณะทำงานนาแห้วโมเดลนำโคยนายยลชาญ  กมลรัตน์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ที่ประชุมได้ติดตามการดำเนินงาน คทช.อำเภอนาแห้ว จ.เลย...

MOST POPULAR

HOT NEWS