แท็ก: พิจิตร

พิจิตร-จัดสัมมนาฯ Challence เทคโนโลยีสินค้าเกษตรแปลงใหญ่

นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร โดยมี นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์โฮเทล แอน รีสอร์ท อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

พิจิตร-จัดงานวันสาธิต รร.เกษตรกรข้าวต้นแบบ

นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดงานวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร โดยมี เกษตรกรที่เข้าร่วมเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป จำนวน 200 คน ร่วมงาน ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

พิจิตร-รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.62 นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ที่วัดเขานกยูงทอง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยมีเกษตรกรจาก อ.ทับคล้อ อ.ดงเจริญ อ.โพทะเล และอ.บึงนาราง จำนวน 230 คนร่วมงาน

พิจิตร-พ่อเมืองพิจิตร มอบปัจจัยการผลิตโครงการขยายผลตามพระราชดำริ

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็น ประธานมอบปัจจัยการผลิตโครงการขยายผลตามแนวพระราชดำริ ให้กับเกษตรกร ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า...

เกษตรพิจิตรจัดงานวันรณรงค์การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

วันที่ 19 ส.ค.62 นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดงานวันรณรงค์ การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ที่บริเวณ วัดห้วยคำตาล ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร โดยมีนายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายหัฏฐะพล เมฆอาภา นายอำเภโพธิ์ประทับช้าง...

MOST POPULAR

HOT NEWS