แท็ก: ปศุสัตว์

มุกดาหาร-ฝังทำลายซากสุกรไม่ผ่านโรงฆ่าสัตว์

มุกดาหาร - เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เขต 4 ได้นำ ซากสุกรจำนวน 1 ตัว น้ำหนักกว่า 400 กิโลกรัม และอุปกรณ์การประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ที่ไม่ได้รับอนุญาต มาฝั่งทำลายทิ้ง

MOST POPULAR

HOT NEWS