แท็ก: ปลูกปัญญา

ลพบุรี-โรงเรียนปัญญานุกูลจัดกิจกรรมปลูกข้าว ปลูกปัญญา ครั้งที่7 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สร้างการเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพ ของเด็กพิการ

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นาย บำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม เปิดบ้านการเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพของเด็กพิการและกิจกรรมปลูกข้าวปลูกปัญญา ครั้งที่ 7 ตามโครงการสานฝันสู่โลกกว้างตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณแปลงนาสาธิต ของโรงเรียนปัญญานุกูล ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กพิการได้พัฒนาทักษะ และเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพของเด็กพิการจังหวัดลพบุรี ให้ผู้ปกครองได้ฝึกทักษะอาชีพ และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพของเด็กพิการเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนการประกอบอาชีพของเด็กพิการเมื่อจบการศึกษาและเพื่อมุ่งพัฒนาให้เด็กพิการสามารถพึ่งตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

MOST POPULAR

HOT NEWS