แท็ก: ข้าวเหนียวแพง

หนองคาย-ราคาข้าวสารเหนียวยังแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ราคาข้าวสารเหนียวยังแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดอยู่กิโลกรัมละ 44 บาท เหตุขาดแคลนข้าวในพื้นที่ ต้องไปรับจากภาคเหนือมาขาย ทำให้พฤติกรรมการซื้อข้าวทั้งคนไทยและคนลาวของคนเปลี่ยนไป ราคาข้าวสารเหนียวที่จำหน่ายตามร้านค้าในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย พบว่ายังมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง...

MOST POPULAR

HOT NEWS