“เนตรนภา” ร้านอาหารตามสั่ง บรรยากาศดี ใช้ข้าวพันธุ์พื้นเมืองเสิร์ฟ

20

ร้านเนตรนภา ร้านขายอาหารตามสั่ง บรรยากาศดี อยู่ใกล้ส่วนราชการ ย่านชุมชม สะอาด เลือกข้าวหอมมะลิ 100% บริการลูกค้า เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ชาวบ้านปลูก

 ร้านเนตรนภา ตั้งอยู่บนเลขที่ 4 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ร้านเปิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ร้านขายอาหารตามสั่ง บรรยากาศดี อยู่ใกล้ส่วนราชการ ย่านชุมชม สะอาด คัดสรรเลือกวัตถุดิบมาประกอบอาหารเป็นอย่างดี ร้านนี้มีชื่อเสียงเพราะขายมานานกว่า 10 ปีแล้ว ร้านโล่งโปร่งสบาย มีลมธรรมชาติพัดผ่านตลอดเวลา น่านั่งมาก จุดเด่นอยู่ที่ ใช้ข้าวหอมมะลิ 100% มีคุณภาพบริการลูกค้า ทางร้านได้คัดสรรคุณภาพข้าวหอมมะลิอย่างดี ซึ่งเป็นข้าวที่รับซื้อจากโรงสีที่ไว้ใจได้คุณภาพ และไม่มีสิ่งเจือปนในข้าว ไว้คอยบริการลูกค้า ร้านจะเปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. ทุกวัน

นายประดิษฐ์ โนนกลาง เจ้าของร้าน ร้านเนตรนภา เล่าว่า  ทางร้านเราเลือกแต่ข้าวหอมมะลิ 100% มาบริการลูกค้าเท่านั้น เพราะมีความหอม นุ่ม อร่อย และเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ชาวบ้านปลูกและเก็บเกี่ยวกันเอง ปลอดภัยไร้สารพิษ จะไม่มีสารเคมีอยู่เลย จึงมีความปลอดภัยในการรับประทานข้าวหอมมะลิ ปริมาณการใช้ข้าวจะอยู่ที่ 150 – 300 กิโลกรัมต่อเดือน

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ มีโครงการ “รีวิวร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิคุณภาพในการให้บริการลูกค้า” พร้อมมอบป้าย  Q  ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ข้าวหอมมะลิคุณภาพของกลุ่มจังหวัด ที่เป็นลักษณ์ตัวคิว รูปร่างจะคล้ายมาลัยกลม หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจ และความเป็นเอกภาพ คือ การนำข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัด มาร้อยประสานกัน ภายในวงกลมจะมีตราดวงพระอาทิตย์ขึ้น หมายถึง เป็นภูมิภาคที่ได้รับแสงอาทิตย์ เป็นอันดับแรกของไทย ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิ ออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ก่อนภาคอื่น รูปแปลงนา 4 แปลง หมายถึง แปลงนาข้าวหอมมะลิคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ, ยโสธร, อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง2, รูปแม่น้ำ 3 สาย หมายถึง แม่น้ำโขง, แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภูมิภาคนี้ เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ ต่อการทำนาของเกษตรกร ทั้ง 4 จังหวัด, รูปวงกลมสีเขียว หมายถึง การส่งเสริม และการพัฒนาการผลิต ข้าวหอมมะลิ ภายใต้มาตรฐานการผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมอบป้ายให้ร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิแท้100%  ในการหุงบริการผู้บริโภค ที่มารับประทานอาหารที่ร้านนี้ ภายหลังใช้ระยะเวลาสุ่มตรวจสอบมาแล้วช่วงหนึ่ง

/////////////////////////