“เพ็ชรรัตน์ “เป็ดพะโล้จัดจ้านในไพรบึง

17

ร้านเพ็ชรรัตน์  นอกจากนั้นจะดูแลรักษาในด้านความสด สะอาดของร้านอาหาร ของวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารทุกชนิด ซึ่งมีหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะสั่งเป็นข้าวราดอาหาร หรือจะสั่งเป็นแบบกับข้าวทานกับข้าวสวยหอมมะลิแท้100%

ร้านเพ็ชรรัตน์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 20 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เปิดบริการเมื่อ ปี พ.ศ. 2554 มีเมนูเป็ดพะโล้ ,ข้าวหน้าเป็ด, แจ่วฮ้อน,เมนูลาบ ก้อย ต้ม และอาหารตามสั่ง ได้เลือกใช้วัตถุดิบ สด สะอาด ปรุงใหม่มาบริการลูกค้า นอกจากนั้นร้านนี้ยังดูแลรักษาในด้านความสด สะอาดของร้านอาหาร ของวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารทุกชนิด ซึ่งมีหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะสั่งเป็นข้าวราดอาหาร หรือจะสั่งเป็นแบบกับข้าวทานกับข้าวสวยหอมมะลิแท้100%  ร้านเพ็ชรรัตน์ได้นำข้าวหอมมะลิแท้มาหุงให้บริการแก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้าติดใจ อาหารที่อร่อย ต้องทานกับข้าวที่อร่อย อย่างข้าวสวยหอมมะลิแท้100% ปริมาณการใช้ต่อเดือนราว ๆ 120 กิโลกรัมต่อเดือน

นายชัชชัย เพ็ชรรัตน์ เจ้าของร้าน ร้านเพ็ชรรัตน์ เล่าว่า ข้าวหอมมะลิที่ใช้เราจะซื้อมาจากร้านค้าที่เราซื้อประจำ แน่ใจว่าเอาข้าวหอมมะลิแท้ 100% มาขายให้เรา เราจะไม่ใช่ข้าวชนิดอื่นมาบริการลูกค้าเลย เพราะข้าวชนิดอื่นไม่มีความหอม นุ่ม เท่าข้าวหอมมะลิ ตั้งแต่เปิดร้านมาจึงใช้แต่ข้าวหอมมะลิเท่านั้น ข้าวหอมมะลิมีความหอมกรุ่น นุ่ม อร่อย ลูกค้าก็ชอบ เราเองก็รับประทานข้าวหอมมะลิด้วย ยิ่งเรามีเมนูข้าวหน้าเป็ดที่ลูกค้ามักจะสั่งประจำ รับประทานกับข้าวหอมมะลิร้อนๆ ยิ่งอร่อยมากยิ่งขึ้น และเมนูอื่น ๆ อีก ร้านเราเปิดจะเปิดให้บริการตั้งแต่ 09.00 – 22.00 น. ทุกวัน

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ มีโครงการ “รีวิวร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิคุณภาพในการให้บริการลูกค้า” พร้อมมอบป้าย  Q  ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ข้าวหอมมะลิคุณภาพของกลุ่มจังหวัด ที่เป็นลักษณ์ตัวคิว รูปร่างจะคล้ายมาลัยกลม หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจ และความเป็นเอกภาพ คือ การนำข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัด มาร้อยประสานกัน ภายในวงกลมจะมีตราดวงพระอาทิตย์ขึ้น หมายถึง เป็นภูมิภาคที่ได้รับแสงอาทิตย์ เป็นอันดับแรกของไทย ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิ ออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ก่อนภาคอื่น รูปแปลงนา 4 แปลง หมายถึง แปลงนาข้าวหอมมะลิคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ, ยโสธร, อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง2, รูปแม่น้ำ 3 สาย หมายถึง แม่น้ำโขง, แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภูมิภาคนี้ เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ ต่อการทำนาของเกษตรกร ทั้ง 4 จังหวัด, รูปวงกลมสีเขียว หมายถึง การส่งเสริม และการพัฒนาการผลิต ข้าวหอมมะลิ ภายใต้มาตรฐานการผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมอบป้ายให้ร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิแท้100%  ในการหุงบริการผู้บริโภค ที่มารับประทานอาหารที่ร้านนี้ ภายหลังใช้ระยะเวลาสุ่มตรวจสอบมาแล้วช่วงหนึ่ง

/////////////////////////