“ซินลากู” เติมน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ส่งสัญญานดีมีปริมาณน้ำไหลเข้า 17 ล้านลูกบาศก์เมตร สูงสุดในรอบปี

64

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 6 ทั้ง 5 จังหวัด (ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด) ว่าจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “ ซินลากู ” ช่วงวันที่ 31 ก.ค. 63 ถึง 3 ส.ค. 63 ส่งผลให้มีฝนตกเหนือพื้นรับน้ำเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางที่กระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด ทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนและอ่างเก็บน้ำทั้ง 73 แห่งรวมกันประมาณ 75 ล้าน ลบ.ม. โดยเฉพาะที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีน้ำไหลเข้าสะสมประมาณ 32 ล้าน ลบ.ม. และในวันที่ 2 สิงหาคม 63 มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ 17.79 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่ามีน้ำไหลเข้ามากที่สุดในรอบปี

จากสถาการณ์ฝนที่ตกลงมาในระยะนี้ ส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างฉับพลัน โดยเฉพาะภาคอีสานตอนบนในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งมวลน้ำในฝั่งลุ่มน้ำชีจากจังหวัดเลย ส่วนหนึ่งจะไหลจากต้นลำน้ำพองที่อำเภอภูกระดึง ลงลำน้ำพอง เข้าสู่เขื่อนอุบลรัตน์ อีกส่วนหนึ่งจะไหลมาจากต้นน้ำเชิญที่เทือกเขาน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์มาลงลำน้ำเชิญ ก่อนไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์ สำหรับน้ำที่ไหลมาจากลำพะเนียง จากอำเภอนากลาง จะไหลผ่านจังหวัดหนองบัวลำภู ลงเขื่อนอุบลรัตน์ ที่อำเภอโนนสังเช่นเดียวกับลำน้ำพอง ซึ่งจะช่วยเติมปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ได้พอสมควร ปัจจุบันเขื่อนอุบลรัตน์ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 2,090 ล้าน ลบ.ม. ในขณะที่มวลน้ำกำลังทยอยไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่อง คาดว่าอาจจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนได้อีก 2-3 วัน ซึ่งจะช่วยให้สถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์เริ่มดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้โครงการชลประทานในพื้นที่ ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมรายงานสถานการณ์น้ำ บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัด และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบสถานการณ์น้ำ รวมทั้ง จัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ เจ้าหน้าที่ให้พร้อมในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันที

ข่าว-ภาพ กัมพล ดวงชิน