ศรีสะเกษ-อดีตผู้ว่าฯ ค้านสร้างวงแหวนอู่ผึ้งศรีสะเกษ

377

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ แต่เป็นคนศรีสะเกษ นำชาวบ้านค้านการก่อสร้าง ทางยกระดับทางข้ามแบบอู่ผึ้ง ตรงสามแยกพืชสวนศรีสะเกษ ทำลายภูมิทัศน์ การจราจรไม่ได้ติดขัดขนาดนั้น ขาดการรับรู้ของชุมชน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563  นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, อดีตปลัดจังหวัดศรีสะเกษ, อดีตนายอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ และภายหลังจากเกษียญราชการแล้ว ก็มาอยู่ที่บ้านในชุมชนกุศลสุข ในฐานะประธานชุมชนหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ นำพาชาวบ้านจากหมู่บ้านโนนแดง หมู่บ้านหญ้าปล้อง และบ้านหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ทำการคัดค้านการออกแบบ สำรวจ เตรียมในการก่อสร้าง ถนนวงแหวนทางยกระดับแบบอู่ผึ้งขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อว่าจะกระทบต่อความเป็นอยู่ของชุมชนชาวบ้านนับพันครัวเรือน บดบังภูมิทัศน์อันสวยงาม สิ้นเปลื้องงบประมาณ ต่อความจำเป็นในการอ้างว่าลดการจราจรที่แออัด จึงขอสอบถามกรมทางหลวง 2 เรื่อง 1.ทำไมตอนทำการสำรวจ ทำประชาคม ชาวบ้านในรัศมี 500 เมตร ไม่ได้รับรู้ ซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับผระทบโดยตรง 2.นำข้อมูลจากการสำรวจสถิติมาจากไหนว่า มีการจราจรแออัดชั่วโมงละกว่า 2,000 คัน หรือคาดว่าอีก 20 ปีจะแออัดมาก

นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ นำชาวบ้านผู้ที่จะได้รับผลกระทบส่วนหนึ่ง มาชี้แจต่อผู้สื่อข่าว ว่า ชาวบ้านในรัศมี 500 เมตร ของการสำรวจ ออกแบบ ในการที่จะก่อสร้าง ทางเลี่ยงเมือง ในการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ของสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ที่มีข้อมูลออกมาเป็นรูปเล่มแล้วในขณะนี้ ทำไมชาวบ้านในรัศมี 500 เมตร ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงไม่รู้เรื่องเลย พอพบเห็นเอกสารจึงทราบว่า มีการทำเวทีกันมา 4 ครั้งแล้ว โดยครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ในการประชุมปฐมนิเทศโครงการ มีคนเข้าร่วม 163 คน มาจากไหน, ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ ที่ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ, ครั้งที่ 3 วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ประชุมสรุปผลคัดเลือกโครงการเส้นทางที่เหมาะสม ชุมชนสงสัยว่ามีใครเข้าประชุมบ้าง และ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 จัดประชุมกลุ่มย่อย ในการหารือมาตรการป้องกันผลกระทบ จากแบบที่ออกมาแล้ว ทุกครั้งชาวบ้านที่อยู่ในรัศมี 500 เมตร ไม่รู้เรื่อง ไม่ได้รับแจ้งให้ไปเข้าร่วมประชุม พอมาเจอวันนี้ กำลังจะประชุมสรุปผลแบบ 23 กรกฎาคม 2563 จะสร้างกันแล้ว จึงมาขอยื่นหนังสือคัดค้าน

ตนในฐานะประธานชุมชนหนองไผ่ จึงจะสอบถาม 2 ข้อ คือ ทำไมชาวบ้านผู้ที่จะได้รับผลกระทบที่มีบ้าน ร้านค้า ที่อยู่อาศัย ตรงสามแยกพืชสวน ที่จะได้รับผลกระทบจึงไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมฟังตั้งแรกแรก และ 2.ไปเอาผลสำรวจ สถิติมาจากไหนว่า การจราจรติดขัด มีอัตรารถหนาแน่นชั่วโมงละกว่า 2 พันคัน และเชื่อว่าอีก 20 ปี จะหนาแน่นมาก ก็รัฐบาลให้งบมาทำถนนตัดแยกออกไปในหลายจุด หลายแยกในจังหวัดศรีสะเกษ อันที่จริงตรงสามแยกพืชสวนนี้เห็นด้วยในการตัดถนนปรับเป็นการเปิดเส้นทางให้อีกทางให้เป็น 4 แยก เพื่อจัดทำถนนวงแหวนให้รอบตัวเมืองศรีสะเกษ เพราะตอนนี้มีเพียงถนนวงแหนครึ่งเดียวในการเลี่ยงเมือง ในด้านทิศใต้ แต่ทางทิศเหนือไม่มีถนนวงแหวน แต่ไม่เห็นด้วยกับการนำงบประมาณเป็นร้อยๆ ล้านบาท มาทุ่มทำทางยกระดับขนาดใหญ่แบบอู่ผึ้ง โดยอ้างว่าการจราจรแออัด เพราะบ้านพวกเราอยู่ตรงนี้ ถนนโล่งตลอด เพราะตอนนี้จริงๆ แล้ว เมืองศรีสะเกษ มีถนนเส้นอื่นที่ทำการขยายต่อเชื่อมกันไว้แล้ว ลดปริมาณรถได้แล้ว เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณเปล่า โดยขอเสนอให้นำงบไปพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรจะดีกว่า เพราะจังหวัดศรีสะเกษ แล้งมาตลอดแทบทุกปี หากยังไม่ยกเลิกอู่ผึ้ง จะนำชาวบ้านค้านให้ถึงที่สุด อดีตผู้ว่าฯ กล่าว.

//////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ