บึงกาฬ-เปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

22

วันที่ 30 ก.ค. เวลา 09.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และกิจกรรมจิตอาสา โดยมีนายนฤชา โฆษาศีวิไลช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ นายวราดิศร อ่อนนุช ปลัดจังหวัด นายสมภพ สุนันทนาม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณถนนหลวงสาย 212 บึงกาฬ – หนองคาย ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า โครงการ “ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย โดยให้จังหวัดดำเนินการ ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้รับมอบหมายจากจังหวัดบึงกาฬ ให้ดำเนินการจัดสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร โดยใช้งบประมาณ 5,650,000 (ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ฯ มีความแข็งแรง สวยงามสมพระเกียรติ

ในโอกาสเดียวกันนี้ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสา ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี.. เราสร้างไปด้วยกัน”พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ โดยการตัดหญ้า และทำความสะอาดเก็บเศษขยะสองฝั่งริมถนน บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ฯ เพื่อให้พื้นที่มีความสะอาดสวยงาม เป็นที่ประทับใจต่อผู้ใช้เส้นทาง และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 อีกด้วย….