มุกดาหาร-จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร

20

มุกดาหารจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

29 7 63 ที่บริเวณอาคารเอนกประสงค์ ภายในเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร นางอุบล ตั้งปณิธานนท์ ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการและประชาชน นำอาหารพระราชทานไปจัดเลี้ยงแก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งก่อนการมอบอาหารพระราชทาน ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ทำพิธีเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวอาศิรวาท เทิดพระเกียรติ จากนั้นได้ทำพิธีมอบอาหารพระราชทาน และสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน แก่ตัวแทนผู้ต้องขัง

นางศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการนี้ว่า เนื่องในโอกาสที่โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 22 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จึงร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดมุกดาหารสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทาน แก่ผู้ต้องขังชาย ทั้งนี้ทางคณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้เดินเยี่ยมให้กำลังใจ และ กล่าวว่า ขอให้ผู้ต้องขังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประพฤติตนเป็นคนดี ของครอบครัว ชุมชน และสังคม หลังพ้นโทษไปแล้ว

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ มุกดาหาร