ลพบุรี-สำนักงานชลประทานที่ 10ให้การต้อนรับ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรี

47

ลพบุรีสำนักงานชลประทานที่ 10ให้การต้อนรับ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ในการเดินทางมาลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีเพื่อตรวจติดตามงานนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วย นายประเสริฐ เล็กรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี นายประเวศน์ ศิริศิลป์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสระบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ในการเดินทางมาลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีเพื่อตรวจติดตามงานนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี และรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาความเป็นอยู่ข้าราชการอย่างยั่งยืนของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งเยี่ยมชมและลงพื้นที่ติดตามโครงการ ณ พื้นที่ดำเนินโครงการฯ จำนวน 100 ไร่ ของกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์

หลังจากนั้น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานและการขับเคลื่อนศูนย์ AIC ของ 4 จังหวัด (ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี และอ่างทอง) พร้อมทั้งมอบนโยบายการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ให้กับคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัด และเยี่ยมชมผลการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำจังหวัดลพบุรี