เลย-จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

19

เลย-จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา อ.เมืองเลย จ.เลย สำนักงานประมงจังหวัดเลย จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมือเวลา 11.00 น.วันที่ 24 ก.ค.2563 ณ สถานีสูบน้ำแม่น้ำเลย ข้านขอนแดง หมู่ 6 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี” เปิดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล ราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีข้าราชการ หน่วยนงาน องค์กรปกครองส่วรท้องถิ่น จิตอาสาและผู้นำชุมชนในพิธีฯร่วมจำนวนมาก

นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลยนะสถานีสูบน้ำแม่น้ำเลยหมู่ที่ 6 บ้านขอนแก่น ต. นาอาน อ.เมืองเลยจ. เลย รายงานว่าด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล ราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงจัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้จำนวน 500,000 ตัว ปล่อยนะสถานีสูบน้ำแห่งนี้ 300,000 ตัว และผู้นำชุมชนนำไปปล่อยที่สาธารณะประโยชน์อีก 200,000 ตัว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล ราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปรมินการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อให้หน่วยงานราชการภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วม

บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย