แม่ฮ่องสอน-กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน”โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาลำน้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

18

24 ก.ค.63 ที่บริเวณลำน้ำปุ๊ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน น.ส.ศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นำจิตอาสาส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่วมพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน ตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาลำน้ำ” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยกิจกรรม ได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาลำน้ำปุ๊ การทำความสะอาดลำน้ำและสองฝั่งริมลำน้ำตั้งแต่สะพานฟาร์มไก่ ถึงบริเวณสะพานข้างเรือนจำ และการขุดลอกบริเวณฝายสะพานขัวแดง รวมทั้งการตกแต่งสวนหย่อมให้สวยงาม กำจัดเศษใบไม้กิ่งไม้และเศษขยะมูลฝอยที่ไปอุดตันลำน้ำ ซึ่งเป็นช่วงหน้าฝนเมื่อฝนตกลงมาจะทำให้เศษขยะเหล่านี้ไปกีดขวางลำน้ำ จึงได้ร่วมกันเก็บกวาดออกจากแหล่งน้ำลำห้วย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในทรัพยากรธรรมชาติและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน รวมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึก รวมพลังทำดี ด้วยหัวใจ และสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาลำน้ำแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาลำน้ำ รวมทั้งสวนหย่อมให้มีสภาพที่สวยงาม ประชาชนสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน