บึงกาฬ-เปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าพร้อมทั่วประเทศ

20

วันที่ 24 ก.ค. เวลา 10.00 น. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าน้อมนำแนวพระราชดำริในกรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ โดยมีจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้าประชาชนจิตอาสา และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมปลูกป่าเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู (หินสามวาฬ) ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดทำโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า โดยให้ครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

กิจกรมภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นเดือนมหามงคล ได้กำหนดจัดพิธีเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สำหรับจังหวัดบึงกาฬ ในวันนี้ดำเนินการปลูกตันไม้ในพื้นที่ทวงคืนผืนป่าเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เนื้อที่ 15 ไร่ รวม 3,000 ต้น พลิกฟื้นผืนป่าเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) สร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าและพื้นที่ รอบเขตป่าให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน …