แม่ฮองสอน-นำผู้เสพผู้ติดยาสมัครใจเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 60 คน

16

15 ก.ค.63 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเยาวชนจากหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกอำเภอ จำนวน 60 คน เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดด้วยความสมัครใจ รุ่นที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดลงและหมดไป

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นรุ่นที่ 2 ในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจะเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตั้งแต่วันที่ 13-24 รวม 12 วัน โดยมีวิทยากรจากหลายหน่วยงานทั้งหน่วยทหาร ฉก.ร.17 ,สาธารณสุขจังหวัด , พัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาชุมชน ตำรวจ และโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน มาให้ความรู้และช่วยละลายพฤติกรรมของผู้เสพเหล่านี้ซึ่งเป็นเยาวชน ในระหว่างเข้าค่ายบำบัด เพื่อไม่ให้เกิดความเหงาอยากกลับบ้าน จึงได้มีกิจกรรมสันทนาการสร้างความสนุกสนาน คุยเคย ช่วยเหลือกันในการทำกิจกรรม การฝึกอาชีพเสริมต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดในลักษณะการผสมผสานด้วยการใช้กระบวนการชุมชนบำบัดและฟืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้ผู้เสพติดได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับมาเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมและไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน