ศรีสะเกษ-เจ้าของสวนทุเรียนภูเขาไฟตื่นเต้น เตรียมรับนายกตู่ลงพื้นที่

165

ชาวสวนทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ต่างพากันตื่นเต้น เตรียมความพร้อมในการเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ ของนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 จุด ประกอบด้วย สวนทุเรียนทับทิม ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และวัดสำโรงเกียรติ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ที่ สวนทับทิม บ้านซำตารมย์ ตำบลตะกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 จุดใหญ่ๆ ที่ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา มีกำหนดที่จะเดินทางมาตรวจราชการในจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โดย นายวัฒนา พุฒิขาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ลงพื้นที่ ตรวจสอบสถานที่เตรียมต้อนรับ พร้อมได้ประชุมซักซ้อมข้าราชการทุกส่วนงาน ทั้งฝ่ายปกครอง ฝ่ายตำรวจ – ทหาร ทำกำหนดงานเสนอผ่านไปยังเลขานายกรัฐมนตรี โดยเบื้องต้นกำหนดไว้สามจุด ใหญ่ๆ ประกอบด้วย สวนทุเรียนทับทิม ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และวัดสำโรงเกียรติ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะที่สวนทุเรียนได้สร้างความตื่นเต้นให้กับเกษตรกรชาวสวนที่จะได้มีโอกาสต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี นำท่านชมสวนทุเรียนดินภูเขาไฟชิมทุเรียนภูเขาไฟยังสวน

นางสรารีย์ โทชัย เจ้าของสวนทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ บ้านซำตารมย์ ตำบลตะกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า  ตนมีความตื่นเต้นยินดีเป็นอันมาก ที่จะได้เปิดสวน ทับทิม ต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะ ที่จะมาตรวจราชการในจังหวัดศรีสะเกษ โดยได้เตรียมต้นทุเรียนหมอนทอง ที่ปลูกลงบนดินภูเขาไฟ อายุต้น 9 ปี ที่มีผลทุเรียนภูเขาไฟแก่ และกำลังสุกพอดี  เตรียมไว้ให้ท่านนายกได้ตัดลูกทุเรียน ซึ่งน่าจะมีน้ำหนักประมาณ 5 กิโลกรัม เป็นความภาคภูมิใจของตนที่ได้ปลูกทุเรียนร่วมกับชาวสวนในอำเภอกันทรลักษ์ ขุนหาญ และศรีรัตนะ  มาทั้งชีวิต จะได้ต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี  ซึ่งเชื่อว่าจากนี้เป็นต้นไปจะทำให้ราคาทุเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ ที่ปลูกบนดินภูเขาไฟราคาพุ่งสูงขึ้นเศรษฐกิจดีนำรายได้สู่ชาวสวน ทำให้ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ น่าที่จะโด่งดังไปทั่วโลก และเชื่อว่าทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษที่ท่านนายกฯจะได้ทานจะอร่อยที่สุดในโลกด้วย

ขณะที่  นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ประสานแจ้งว่า นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา มีกำหนดการเดินทางมาตรวจราชการตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยพลัง “บวร” พลัง “พชอ” และวิถีเกษตรแบบครบวงจรจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมาย พลตรี ฐิตวัชร์  เสถียรทิพย์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี เดินทางมายังจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสำรวจสถานที่ และเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีดังกล่าว เบื้องต้นจังหวัด ได้มอบหมายภารกิจ ให้ส่วนราชการ หน่วยงานอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ ของนายกรัฐมนตรีจำนวน 3 จุด ประกอบด้วย สวนทุเรียนทับทิม ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และวัดสำโรงเกียรติ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายกรัฐมนตรี จะพบปะเกษตรกร กลุ่ม YFS เกี่ยวกับการบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน พร้อมเยี่ยมชมวิถีเกษตรกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ทุเรียนภูเขาไฟ ผลงานวิจัยทุเรียนพันธุ์ใหม่ กาแฟ ผ้าเบญจศรี และมอบทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) หอม กระเทียม เยี่ยมชมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  โรงเรียนต้นแบบรอบรู้ด้านสุขภาพ และการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สักการะหลวงพ่อตาตน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางสมาธิสะดุ้งมารแบบขอม และนมัสการเจ้าอาวาสวัดสำโรงเกียรติ เยี่ยมชมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา ชมการนำเสนอผลงาน และพบปะคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอขุนหาญ(พชอขุนหาญ)และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม)

///////////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ