พิจิตร-เกษตรพิจิตรต้อนรับ ผช.รมว.กระทรวงเกษตรลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรส้มโอแปลงใหญ่

27

เมื่อเร็วๆนี้ นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ต้อนรับนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วย รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอแปลงใหญ่จังหวัดพิจิตร โดย เกษตรจังหวัดพิจิตรรายงานผลการดำเนินงานแปลงใหญ่ส้มโอ ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร และมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมให้การต้อนรับ

นอกจากนี้มีกลุ่มยังสมาร์กฟาเมอร์ รายงานผลการดำเนินงานเรื่องการตลาดออนไลน์ เนื่องจาก กลุ่มยัง สมาร์กฟาเมอร์จังหวัดพิจิตร ได้มีการรวมกลุ่มจำหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์ จากการลงพื้นที่ได้เยี่ยมชมสวนส้มโอ และจุดรวมผลผลิตส้มโอส่งออก ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง นายนราพัฒน์ กล่าวว่า “ส้มโอ มีการปลูกมากที่สุดในพื้นที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

โดยอยากให้ชาวสวนสัมโอจังหวัดพิจิตรได้อนุรักษ์สัมโอสายพันธุ์ท่าข่อยไว้ เนื่องจากเป็นพืชได้รับ ต สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ถือว่าส้มโอท่าข่อย จะมีลักษณะเฉพาะ หากมีการเก็บเกี่ยวตามอายุ จะมีรสชาติหวาน อร่อย สีสวย มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เมล็ดเล็กหรือเมล็ดลีบ บาง ผลไม่มีเมล็ด ถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะของส้มโอท่าข่อยจังหวัดพิจิตร ในด้านการส่งออก จังหวัดพิจิตร มีการส่งออกไปยังต่างประเทศ ประเทศจีน เวียดนาม และตะวันออกกลาง เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ปีละ ไม่ต่ำกว่า 600 ล้านบาท นับว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก และนั้นให้เกษตรกรรักษาคุณภาพของส้มโอ เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป

ภาพ/ข่าว ธีระพล คุ้มสุข