ศรีสะเกษ-พ่อแม่ผู้ปกครอง ชาวบ้านต่างเห็นด้วยแม่โวยครูตัดผมลูก

390

บรรดาพ่อแม่ ผู้ปกครองในจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้มีการติดตามข่าว กรณีที่แม่โวยครูตัดแหกผมลูกสาวแบบน่าเกลียด พากันโจทย์ขาน ต่างๆ นาน และส่วนใหญ่เห็นด้วยเข้าข้างแม่ ที่โวยครู ส่วนใหญ่เห็นว่าควรเตือนก่อน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 จากกรณีที่ น.ส.จตุพร คำเอี่ยม อายุ  33 ปี เจ้าของแพจำหน่ายอาหารริมฝั่งแม่น้ำมูล คุณแม่ของเด็กนักเรียนระดับ มัธยม3 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ออกมาแสดงความรู้สึก บนเฟสบุคส่วนตัว ต่อคณะครูในโรงเรียนที่ทำการตัดลูกตน แบบแหกผมลูกสาวตนหน้าเสาธงขณะยืนเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า เพราะตนเชื่อว่าครูทำเกินกว่าเหตุ ควรที่จะตักเตือนขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้เตือนเด็กก่อน หรือแจ้งให้ผู้ปกครองพาเด็กไปตัดผม หรือรับฟังเหตุผลจากผู้ปกครองก่อนไหม ก่อนที่จะใช้กรรไกรตัดปหกผมแบบไว้หน้าเช่นนี้เลย สร้างความอับอายแก่เด็ก จนขณะนี้กลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมไทย หลายฝ่ายจี้ให้เอาผิดครูฝ่ายปกครอง ต้องทำการสอบสวนครูผู้ฝ่ายปกครองโรงเรียน แต่หลายฝ่ายเข้าข้างครู ที่ดูแลเด็กให้ทำถูกระเบียบ ขณะที่วันนี้ ผอ.สพม.28 ศรีสะเกษ – ยโสธร ออกมาชี้แจงว่า จะได้เดินทางเข้าไปทำความเข้าใจ สอบสวนเรื่องนี้ให้กระจ่าง ทั้งระเบียบของโรงเรียน ทั้งทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเด็กด้วย เชื่อต่างมองต่างมุมกัน ซึ่งจริงๆ แล้วระเบียบก็ให้ นร.หญิงไว้ผมยาวได้ ซึ่งขณะนี้ในจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ที่เป้นผู้ปกครอง ต่างจับกุมวิพากษ์กันเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เห็นด้วยเข้าข้างแม่ ที่โวยครู ส่วนใหญ่เห็นว่าควรเตือนก่อน ไม่ควรด่วนในร้อนตัดสินด้วยอารมณ์ครู เพราะครูต้องมีจรรยาบรรณมากกว่านี้ ในการสอนลูกๆ

ผู้ปกครองรายที่ 1 (ผู้ชาย) เปิดเผยว่า คนเราต้องฝึกระเบียบก่อนตั้งแต่เด็ก โตขึ้นมาก็จะทำให้เด็กไม่อยู่ในกฎระเบียบ บ้านเมืองก็จะวุ่นวายเด็กไม่เคารพกฎกติกา โตเป็นผู้ใหญ่ก็จะไม่เคารพกฎกติกา ก็ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็ก เพราะฉะนั้นการตัดผมเด็ก ก็ต้องดูด้วยว่าเหมาะสมไหม แก้ทรงได้ไหม แต่ถ้าตัดผมแล้วแก้ทรงอะไรไม่ได้ ทำให้ผมเสียทรง หรือทำให้เด็กกลายเป็นเรื่องเป็นตลกขบขัน เรื่องน่าอาย อันนี้ก็ไม่น่าทำ และต้องไปดูระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการตัดผมได้ขนาดไหน โดยปกติแล้วจะไม่ตัดผมเด็กด้านหน้า จะตัดด้านหลัง เวลาไปตัดผมจริงก็จะตัดเข้ารูปตามระเบียบกำหนด นั้นคือสิ่งที่ถูกต้อง แต่ไม่ใช่ไปประจานเด็ก การประจานเด็กเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นกัน

โดยผู้ปกครอง รายที่ 2 (ผู้หญิง) ให้ความเห็นว่า  เห็นด้วยกับคุณครูที่ตัดผม ดูในรูปผมยาวจริง ๆ ดูแล้วไม่เหมาะสม เป็นนักเรียนก็ต้องตัดผมให้ถูกระเบียบของโรงเรียน ตนเองก็มีลูกสาวเหมือนกัน ก็ต้องทำตามระเบียบของโรงเรียนเหมือนกัน เป็นการฝึกวินัยให้นักเรียน ให้อยู่ในกฎระเบียบ

และ ผอ.เสรี แสงลับ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดศรีสะเกษ, อุปนายกสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และ ผอ โรงเรียนมหาพุทธาราม เปิดเผยว่า โรงเรียนเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา  เราเริ่มให้ไว้ผมยาวได้ โดยให้ใช้โบว์มัดรวบไว้ ชั้นประถมก็จะให้ใช้โบว์สีน้ำเงิน ต่อมาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใช้โบว์สีเหลือง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้โบว์สีขาว โดยรวบผมอย่างสวยงาม ในกรณีที่เป็นข่าวนั้น ทางโรงเรียนต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน เพราะระเบียบสามารถที่จะทำได้ อยากให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยกัน และให้โอกาสเด็ก ไม่อยากให้ไปทำแบบนั้น มันจะเป็นการทำให้เด็กและผู้ปกครองไม่สบายใจ

/////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ