ศรีสะเกษ-ททท.ร่วมกับหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นำคาราวานอิ่มบุญเข้าพรรษา

73

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขตจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรม คณะ  YEC นักธุรกิจคนรุ่นใหม่ ร่วมโครงการ ท่องเที่ยวไหว้พระ สุขกาย สุขใจ สไตร์ NEW NORMAL คาราวานอิ่มบุญ วันเข้าพรรษา พาสุข บุกสวนทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ONE DAY TRIP

วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 คณะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขตจังหวัดสุรินทร์  โดย นางสาว ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผอ ททท.เขตจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรม คณะ YEC นักธุรกิจคนรุ่นใหม่ โดย นายภูวนัตถ์ มหาสุวีระชัย ประธาน YEC ศรีสะเกษ, สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ และพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมโครงการท่องเที่ยวไหว้พระ สุขกาย สุขใจ สไตร์ NEW NORMAL คาราวานอิ่มบุญ วันเข้าพรรษา พาสุข บุกสวนทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ โดยเริ่มจากการไหว้พระขอพร จากองค์หลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม พระคู่บ้านคู่เมืองศรีสะเกษ จากนั้นเดินทางไปยังวัดไพรพัฒนา ชายแดนไทย – กัมพูชา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน แด่ พระครูโกศล สิกขกิจ หรือ หลวงพ่อพุฒ วายาโม เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา  นำกราบสรีระสังขารองค์หลวงปู่สรวง บนมณฑปหลวงปู่ ลอดโลงศพขอพรหลวงปู่ ก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยวชมผาพญากูปรี ซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนไทย – กัมพูชา ที่เมื่ออดีตที่มีสัตว์ที่เป็นวัวป่า นายพรานเรียกว่ากูปรี มาหากินอยู่แถบนี้เป็นฝูงใหญ่ มองลงไปด้วนล่างจะพบวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม หากเดินทางมาช่วงเข้าๆ จะพบเมฆหมอกลอยอยู่ด้านล่าง หรือหากมาช่วงเย็น ก็จะพบบรรยากาศของภาพตะวันตกดินอย่างสวยงาม นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในแถบชายแดนของจังหวัดศรีสะเกษ จากนั้นเดินทางมาไหว้ขอพระองค์หลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอ ที่อำเภอไพรบึง ชมปราสาทหินที่สร้างไว้เป็นปราสาทของชาวเยอ ต่อมาได้เดินทางไปมาที่วัดเบญจพุทธาราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ ร่วมถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์ เป็นอันจบทริป

นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ทริปนี้เป็นความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขตจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับหอการค้า, สภาวัฒนธรรม ร่วมทั้งสื่อมวลชนในการเปิด โครงการท่องเที่ยวไหว้พระ สุขกาย สุขใจ สไตร์ NEW NORMAL คาราวานอิ่มบุญ วันเข้าพรรษา พาสุข บุกสวนทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ โดยได้นำนักธุรกิจรุ่นใหม่ ในจังหวัดศรีสะเกษ ที่เป็นสมาชิกของ YEC ที่เป็นรุ่นลูกๆ หลานๆ ของนักธุรกิจรุ่นก่อน มาร่วมกันในการสืบสานประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว ทั้งด้านการเกษตร ก็คือ บุกสวนทุเรียน ในด้านการมองมุมทางธุรกิจของตลาดผลไม้ มที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจกาสถานการณ์โรคโควิด19 ที่หอการค้าในจังหงัดศรีสะกเษ ได่เปิดโกลทัศน์ไว้ให้กับเกษตรกรชาวสวนไม้ผลในจังหวัดศรีสะเกษ ในการเรียนรู้ ศึกษา ทดลองการจำหน่ายไม้ผลผ่านระบบออนไลน์ในปีนี้ ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี ทำให้ตอนแรกที่หวั่นว่าจะขายผลไม้ได้หรือไม่ เพราะโควิด กลับขายได้ดีมากกว่าทุกปีด้วยตนเองด้วย จึงทำให้เป็นการเปิดช่องทางร่วมกัน ทั้งหอการค้า YEC และเกษตรกร ซึ่งยังจะต้องพัฒนาไปในทุกๆ ปี ก็จะต้องหัวของคนรุ่นใหม่ ของสมาชิก YEC มาช่วยกันในจังหวัดศรีสะเกษ เชื่อมโยงไปทั่วโลก ทั่วประเทศต่อไป ควบคู่ไปกับการรักษาประเพณี วัฒนธรรม และศาสนาไปด้วย โดยวันนี้ได้ตระเวนไปรอบจังหวัดศรีสะเกษ ในระยะเวลาเพียง 1 วัน เน้นสถานที่สำคัญๆ พร้อมร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ด้วย

/////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ