ศรีสะเกษ-ผอ.สพม.28 ระบุมีระเบียบไว้ผมยาวได้หากรวบเรียบร้อย

1375

สพม.28 ศรีสะเกษ – ยโสธร แจงกฎระเบียบของนักเรียนในระดับ ม.ต้น ทั้งหญิง – ชาย สามารถไว้ผมยาวได้โดยยึดระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผลของนักเรียน พ.ศ.2563 ไม่ใช่กฎโรงรียนอย่างเดียว

วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 จากกรณีที่ น.ส.จตุพร คำเอี่ยม อายุ  33 ปี เจ้าของแพจำหน่ายอาหารริมฝั่งแม่น้ำมูล คุณแม่ของเด็กนักเรียนระดับ มัธยม3 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ออกมาแสดงความรู้สึก บนเฟสบุคส่วนตัว ต่อคณะครูในโรงเรียนที่ทำการตัดลูกตน แบบแหกผมลูกสาวตนหน้าเสาธงขณะยืนเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า เพราะตนเชื่อว่าครูทำเกินกว่าเหตุ ควรที่จะตักเตือนขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้เตือนเด็กก่อน หรือแจ้งให้ผู้ปกครองพาเด็กไปตัดผม หรือรับฟังเหตุผลจากผู้ปกครองก่อนไหม ก่อนที่จะใช้กรรไกรตัดปหกผมแบบไว้หน้าเช่นนี้เลย สร้างความอับอายแก่เด็ก จนขณะนี้กลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมไทย หลายฝ่ายจี้ให้เอาผิดครูฝ่ายปกครอง ต้องทำการสอบสวนครูผู้ฝ่ายปกครองโรงเรียน แต่หลายฝ่ายเข้าข้างครู ที่ดูแลเด็กให้ทำถูกระเบียบ ขณะที่วันนี้ ผอ.สพม.28 ศรีสะเกษ – ยโสธร ออกมาชี้แจงว่า จะได้เดินทางเข้าไปทำความเข้าใจ สอบสวนเรื่องนี้ให้กระจ่าง ทั้งระเบียบของโรงเรียน ทั้งทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเด็กด้วย เชื่อต่างมองต่างมุมกัน ซึ่งจริงๆ แล้วระเบียบก็ให้ นร.หญิงไว้ผลยาวได้

ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28 (ศรีสะกษ – ยโสธร) ออกมาเปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ครูได้ตัดผมนักเรียนหญิง เนื่องจากเห็นว่านักเรียนหญิงมีการไว้ผลยาวเกินความเหมาะสมตามระเบียบของสถานศึกษานั้นๆ เกินกำหนด ซึ่งเกิดขึ้นใน เขตรับผิดชอบของ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต28 นั้น ตนก็ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือได้รับทราบ ซึ่งท่าน ผอ.สพฐ.ก็ได้สั่งการให้ตนได้ทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ซึ่งก็ขอชี้แจงว่า การไว้ผมของนักเรียนนั้น เราได้ยึดระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผลของนักเรียน พ.ศ.2563 ซึ่งกำหนดไว้ว่า นักเรียนชาย และนักเรียนหญิง สามารถไว้ผมยาวได้ ชายหากจะไว้ผมยาวด้านข้าง และด้านหลัง จะต้องยาวไม่เกินตีนผม ส่วนนักเรียนหญิง ให้ไว้ผมยาวได้ตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย ซึ่งตนได้กำชับให้ทุกโรงเรียน ได้มีแนวปฎิบัติให้ถูกต้องตรงกัน ส่วนกรณีที่เกิดขึ้น ตนได้โทรศัพท์ไปพูดคุยแล้ว กลับผู้ปกครอง และคณะครู ซึ่งครูก็แจ้งว่า ไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นใด นอกจากต้องการให้ลูกๆ ของเราอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนเพื่อจะได้ตั้งใจเรียนมากกว่าการไว้ผมยาว เกินความเหมาะสม และฝ่ายผู้ปกครองก็มีความเข้าในในเบื้องต้น แต่เพื่อให้เหตุการณ์ดังกล่าวได้คลีคลายไปในทางที่ดี สำนักงาน สพม.28 ก็ได้นัดหมายผู้ปกครองนักเรียน และคณะครูฝ่ายปกครอง คณะครูในโรงเรียน พบปะพูดคุยกันในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันเรียนจากช่วงวันหยุดนี้ ก็คาดว่าจะเป้นไปในแนวทางที่ดี เพราะหน้าที่ครู นอกจากจะดูแลบุคลิกภาพแก่เด็กแล้ว เรายังมีหน้าที่รับผิดชอบในการเอาใจใส่ในเรื่องการเรียนการสอน เพ อให้มีคุณพาพชีวิต ทักษะชีวิตของเด็กเป็นหลักด้วย ก็คาดว่าเมื่อได้พูดคุยกันแล้ว ก็คงจะเข้าใจกันด้วยดีทุกฝ่าย ครับ

/////////////////////

นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ