สุรินทร์-มูลนิธิจิบเต็กเซี่ยงตึ้งทำพิธีทีตี่แป่บ้อ ยกเสามังกร

65

มูลนิธิสุรินทร์สามัคคีธรรมสถานสงเคราะห์  (จิบเต็กเซี่ยงตึ้ง) สุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ จัดทำพิธี “ตี่แป่บ้อ” ยกเสามังกร และเก๋งจีน “ตี่แป่บ้อ” เสามังกร  จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจีน ผู้ที่ริเริ่มการบวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน หรือทีกง “ทีตี่แป่บ้อ”  พ่อ แม่  เป็นคนแรกคือ “หย่งเล่อ” จักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง ในปี ค.ศ. 1420 โดย “จักรพรรดิหย่งเล่อ” ได้เล็งเห็นความสำคัญของการบวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน ในคราวที่บ้านเมืองไม่สงบสุข ข้าวยากหมากแพง หรือเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ จึงมีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนได้สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ที่ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน และประชาชนทั่วไปที่เคารพนับถือในองค์ “โป้ยเซี่ยนโจวซือ” ได้เข้ามากราบไว้บูชาและขอพรกับ “ตี่แป่บ้อ”

วันนี้ วันที่ 6 ก.ค. 2563 เวลา 10.09 น. ที่มูลนิธิสุรินทร์สามัคคีธรรมสถานสงเคราะห์ ตำบลในเมือง อ.เมืองจ.สุรินทร์ ได้ตั้งโต๊ะหมูบูชาเครื่องเซ่นไหว้เทพยาดาฟ้าดิน เพื่อยกเสามังกร โดยก่อนที่จะมีพิธียกเสามังกร ได้มีพิธี “สวด กงเต็ก”  พร้อมกัยถวายถวายเครื่องสักการะให้แก่ทวยเทพที่สถิตตั้งอยู่ในมูลนิธิ โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิจิบเต็กเซี่ยงตึ้งมาร่วมพิธี

หลังจากนั้นนายปรัชญา ศรีศิลปะกิจ พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาที่ด้านหน้าศาลเจ้าที่เป็นสถานที่ก่อสร้าง “ตี่แป่บ้อ” และ เสามังกร เพื่อทำพิธีเซ่นไหว้เทพยาดาฟ้าดิน พร้อมกับร่วมกันยกเสามังกร

สำหรับมูลนิธิสุรินทร์สามัคคีธรรมสถานสงเคราะห์  (จิบเต็กเซี่ยงตึ้ง) ได้เริ่มสร้างตัวอาคารของศาลเจ้าเมื่อปี พ.ศ.2504 ยังไม่ได้มีการพัฒนา  ต่อมา นายปรัชญา ศรีศิลปะกิจ ประธานมูลนิธิ คนที่ 31 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยมี นายประเสริฐ  ชัยชนะศิริวิทยา  อดีตประธานมูลนิธิฯ คนที่ 30  ได้ร่วมประชุมหารือกันในการที่จะพัฒนาก่อสร้างแทนบูชาฟ้าดิน  “ตี่แป่บ้อ” เสามังกร และเก๋งจีน

ซึ่งก่อนหน้านี้  นายประเสริฐ  ชัยชนะศิริวิทยา อดีตประธานมูลนิธิฯ คนที่ 30 ก็ได้มีการพัฒนามูลนิธิฯ  และ นายปรัชญา ศรีศิลปะกิจ ประธานมูลนิธิฯ คนที่ 31 ได้มาสานงานพัฒนาต่อ ในการพัฒนาก่อสร้างเพิ่มเติมจากตำหนัก “พระแม่กวนอิม”  และครั้งนี้ ได้มีการก่อสร้าง “ตี่แป่บ้อ” และเสามังกร ซึ่งจะเร่งสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ ก่อนที่จะถึงงานเทศกาลกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิที่สิงสถิตย์อยู่ในตัวเมืองสุรินทร์…./

ภาพ/ข่าว เขมชาติ  ชุณหกิจขจร รมิตา สิงหเสรี