หนองคาย เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

16

วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง และเทศบาลเมืองหนองคาย เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ที่จะมีขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 นี้ ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19

ที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง และเทศบาลเมืองหนองคาย ได้เร่งเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ที่จะมีขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 นี้

โดยได้มีการติดตั้งป้าย ตั้งเต็นท์ เก้าอี้ จัดทำเวทีและโครงหลังคา ที่จะใช้ในการแสดงต้นเทียนพรรษาจากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย พร้อมทดสอบระบบไฟแสงสีที่จะเพิ่มความสวยงามให้กับต้นเทียนที่จะมาตั้งแสดง ซึ่งปีนี้มีชุมชนที่จะนำต้นเทียนพรรษามาจัดแสดงภายในวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จำนวน 12 ชุมชน

สำหรับกิจกรรมสำคัญที่จะมีในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ และการแสดงต้นเทียนพรรษาจากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ซึ่งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จะอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ทั้งการคัดกรองผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม การติดตั้งตู้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติ การตั้งเจลล้างมือไว้ให้บริการ การเว้นระยะห่างของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และที่สำคัญทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากอนามัย.

ภาพ/ข่าว กำธร กองสมบัติ / หนองคาย