ศรีสะเกษ-ถวายเทียนพรรษาวัดชายแดน แบบ New Normal

45

วัดชายแดนจัดถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน แบบ New Normal สวมใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง พุทธศาสนิกชนชาวไทย และชาวกัมพูชาได้ร่วมใจกัน หล่อเทียนพรรษา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ วัดไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา, นายอรรคพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์, นางวาสิตา น้อยพรหม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวไทย และชาวกัมพูชา ร่วมกันถวายเทียนพรรษา หล่อเทียนพรรษา พร้อมถวายผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดน ไทย-กัมพูชา และเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีเข้าพรรษาของอำเภอภูสิงห์ สร้างความรัก ความสามัคคี สมานฉันท์ คืนความสุขให้แก่พุทธมากะสองแผ่นดินไทย-กัมพูชา ตามแนวชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้การจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาในปีนี้ เป็นรูปแบบใหม่ new normal  มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า การจัดเก้าอี้เว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร  และมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าศาลาทมด้วย ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่การจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาปีนี้

โดยที่วัดไพรพัฒนาแห่งนี้ นับเป็นวัดที่มีการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ ในมิติของพระพุทธศาสนา 1 ใน 9 วัด ของการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา รักษาศีล 5 เป็นที่เคารพบูชาของประชาชนทั่วอาเซียนที่เดินทางมากราบไหว้สรีระสังขารของหลวงปู่สรวง เกจิของอีสานใต้ตลอดมากว่า 30 ปี ซึ่งปัจจุบันมีพระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ เป็นเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา นำประชาชนจากสองแผ่นดิน เชื่อมโยงสืบสานประเพณีมาโดยตลอดทุกๆ ปี

////////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ