อุบลฯ ปิดโรงพยาบาลสนาม หลังสถานการณ์การ Covid19 คลี่คลายลง

23
(1ก.ค.63) ที่ห้องประชุม1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณโรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปิด โรงพยาบาลสนามอุบลราชธานี พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลสนามอุบลราชธานีและโรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์ ที่ช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid19 ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดได้คลี่คลายลง จึงได้ ปิดบริการ ลงในวันนี้

นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กล่าวว่า ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการ สั่งการ และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดอุบลราชธานีจึงให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม63 เปิดดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 93 วันมีผู้มาใช้บริการ เป็นผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีภาวะติดเชื้อ โคโรนาไวรัส 2019 ผู้ป่วยเข้าข่ายสอบสวนโรค 400 คน ผู้ป่วยนอก 800 ราย ผู้ป่วยใน 100 ราย ทุกราย ผลการตรวจ PCR เป็น ลบ ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 13 ราย ไม่มีผู้ป่วยที่มีอาการทรุดลง หรือเกิดภาวะแทรกซ้อน และด้วยความร่วมมือจากบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาลสนาม รวมไปถึงภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานีทำให้ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้คลี่คลายลง และกำลังจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในไม่ช้า บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ยังกล่าวอีกว่า ตลอดระยะเวลา 3 เดือนนี้ ได้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจ และธารน้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธา ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมไปถึงประชาชนจากทั่วประเทศที่ได้มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาลสนาม ทั้งในรูปแบบของกำลังคนในการขับเคลื่อนกิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค อย่างไม่ขาดสาย แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาที่ประชาชนมีให้ ชาวโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์รู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ครั้งนี้
หลังจากนี้อาคารและสถานที่โรงพยาบาลสนามอุบลราชธานี อยู่ในขั้นตอน การประชุมหารือของคณะผู้บริหาร ว่าจะให้หน่วยงานไหนใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ต่อไป

จิรวัฒน์ บุญจอง ผู้สื่อข่าวจังหวัดอุบลราชธานี