บุรีรัมย์-ร.ร.ขนาดใหญ่วางมาตรการเข้มทั้งวัดอุณหภูมิจัดโต๊ะเรียนเว้นระยะห่าง-ติดฉากกั้นป้องกันโควิดรับเปิดเทอมวันแรก

39

(1 ก.ค.63) นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายชาติชาย ยุวชิต ขนส่งจังหวัด , นางวิไลพร คลีกร นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักกงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมและมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนมากกว่า 3,100 คน ในวันเปิดภาคเรียนวันแรกหลังปิดมานานกว่า 4 เดือน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าทางโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีการดำเนินการตามมาตรการของทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มข้น ตั้งแต่รถรับส่งนักเรียนจะต้องมีพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด มีเจลล้างมือประจำรถ พร้อมทั้งมีการตั้งจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้ปกครอง และนักเรียน 4 จุด โดยผู้ปกครอง และนักเรียนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกคน หากนักเรียนคนใดใครมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ก็จะคัดแยกไว้ยังจุดที่จัดเตรียมไว้เพื่อวัดอุณหภูมิอีกครั้ง หากยังมีไข้ก็จะประสานผู้ปกครองมารับตัวเพื่อไปตรวจตามขั้นตอน พร้อมทั้งมีเจลล้างมือที่บริเวณหน้าห้องเรียนทุกห้อง นอกจากนั้นยังได้จัดห้องเรียนให้ลดความแออัดไม่เกินห้องละ 25 คน จัดโต๊ะเรียนแบบเว้นระยะห่างไม่ต่ำกว่า 1 เมตร พร้อมมีฉากกั้นทุกโต๊ะ และห้ามนักเรียนใช้สิ่งของร่วมกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเข้มงวด

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ก่อนที่จะมีการเปิดเทอมวันแรกทางศึกษาธิการจังหวัด ก็ได้ร่วมประชุมวางมาตรการกับหลายหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันเชื้อโควิด 19 อย่างเข้มข้น ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนมากกว่า 3,000 คน ก็พบว่ามีการวางมาตรการและปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ทั้งการตรวจคัดกรอง การเว้นระยะห่าง และความสะอาดต่างๆ ส่วนโรงเรียนอื่นๆ ก็มีการกำชับและจะออกตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ด้านบาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์ ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการอย่างเข้มงวด ทั้งเรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า การตรวจวัดอุณหภูมิผู้ปกครอง นักเรียน บริการเจลล้างมือ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนห้องประชุมเป็นห้องเรียน เพื่อลดความแออัด ติดฉากกั้นโต๊ะนั่งเรียนทุกโต๊ะ ลดกิจกรรมที่จะเกิดการรวมตัว รวมถึงให้นักเรียนทุกคนนำช้อนส้อมมารับประทานอาหารเองด้วย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19

ภาพ/ข่าว สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์