เลย-ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อวังสะพุง ดูแล”บวร”เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

9

เลย-ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อวังสะพุง ดูแล”บวร”เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
อ.วังสะพุง จ.เลย โดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อวังสะพุง ดูแล”บวร”เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นบริบทของสังคม ชุมชน

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 30 มิ.ย. 2563 นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วย นายรณรงค์ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง และคณะกรรมการควบคุมโรคอำเภอวังสะพุง ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจ สอบถามปัญหา ความต้องการของโรงเรียน และดูการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้สถานศึกษาปลอดภัยจากโรคโควิด 19 และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง กล่าวว่า ทางศูนย์ฯมีกิจกรรมการให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมการป้องกันไข้เลือดออก โรคชิกุน คุนย่า แก่คณะครูและนักเรียน ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จำนวน 700 คน โรงเรียนเซไล จำนวน 121 คน และมูลนิธิบ้านเบธาเนีย 27 คน และโรงเรียนอนุบาลพีระยาจันไทรรอด จำนวน 140 คน และได้มอบหน้ากากผ้า ถุงเท้า และนมอัดเม็ดแก่นักเรียน ซึ่งก่อนหน้านั้น ศูนย์ควบคุมโรคติดต่ออำเภอวังสะพุง ได้ดูแลการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหมู่บ้าน ชุมชน วัด สำนักสงฆ์ และอีกส่วนหนึ่งของสังคม ชุมชน คือโรงเรียน ที่ทุกฝ่ายจะได้ให้ความช่วยเหลือดูแลด้วยกัน เพราะทั้ง 3 อย่างอยู่ในสังคม ชุมชนซึ่งจะแยกออกจากกันไม่ได้ ฉะนั้นจะต้องดูแลทั้งระบบของสังคม ชุมชนให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย