มุกดาหาร-ชาวบ้านร้องเรียนน้ำประปาหมู่บ้านมีสีขุ่นแดง

39

มุกดาหาร- ชาวบ้านบางทรายน้อย หมู่ 2 ร้องเรียนน้ำประปาหมู่บ้านมีสีขุ่นแดง ไม่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ ส่วนนายก อบต.ชี้แจงเร่งแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน พร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำภายใน 15 ก.ค. นี้

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 63 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านบางทรายน้อย หมู่ 2 ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ว่าน้ำประปาหมู่บ้านที่ทาง อบต.บางทรายน้อยได้ติดตั้งระบบสูบน้ำโขงพร้อมแท้งพักน้ำ คสล. งบประมาณ 160,000 บาท เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 สิ้นสุด 4 พฤษภาคม 2563 นั้น หลังจากที่สร้างเสร็จ ทาง อบต.บางทรายน้อย ได้ปล่อยน้ำให้ชาวบ้านใช้เพื่ออุปโภคและบริโภคมีสีขุ่น แดง ตกตะกอน บางทีก็ไหลค่อย บางทีก็ไม่ไหลเลย และน้ำเคยไม่ไหลเป็นอาทิตย์ ชาวบ้านบางทรายน้อย หมู่ 2 ได้รับความเดือดร้อนประมาณ 110 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 550-600 คน

นางลำพัน เผ่าพันธุ์ อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 8/2 หมู่ 2 ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร บอกว่า น้ำมีขุ่นเวลาเอามาอาบก็เกิดตุ่ม เพราะว่าน้ำไม่สะอาด ใกล้แม่น้ำโขงเฉย ๆ แต่ว่าน้ำมันไม่สะอาด เอามาอาบก็เกิดตุ่ม มันคันตามตัว เสื้อผ้าลูกหลานไปโรงเรียนจนได้ไปซื้อน้ำถังละ 10 บาท มาซักหมดเงินไปเยอะแล้ว ซื้อน้ำถังมาซักเสื้อนักเรียนให้ลูกหลาน ได้ไปหาทาง อบต. ว่าจะแก้ไขให้ ขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขให้ แต่ก่อนน้ำเป็นสีส้มถ้าเอาน้ำตาลมาใส่แสดงว่ากินได้เลย อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาแก่ไขให้ เพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนอย่างมาก อาบน้ำแล้วไปนอนก็นอนไม่ได้เพราะมันคันตามตัว แล้วก็เกา ๆ ๆ

นายทวิช บางทราย อายุ 45 ปี ชาวบ้านบางทรายน้อย หมู่ 2 เปิดเผยว่า ปัญหาน้ำประปาหมู่บ้านได้เกิดมาหลายปีแล้ว สาเหตุน้ำไม่ไหล น้ำขุ่น ชาวบ้านเดือดร้อน เคยไปร้องเรียนหน่วยงาน อบต. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหารหลายครั้ง ก็ยังเหมือนเดิม อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล มารับผิดชอบ ส่วนที่ชาวบ้านเดือดร้อน ตอนนี้ไม่มีน้ำใช้น้ำไม่ไหล

นางอุทิศ ทวีโคตร อายุ 50 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านบางทรายน้อย หมู่ 2 กล่าวว่า ตอนนี้ชาวบ้านไม่มีน้ำใช้ ได้สูบน้ำโขงขึ้นมาใช้ น้ำโขงก็มีสีขุ่น ส่วนน้ำใต้ดินก็ไม่พอใช้ ทาง อบต.เป็นผู้รับผิดชอบ ชาวบ้านบอกว่าน้ำไม่พอใช้ น้ำสีแดงขุ่น และน้ำก็สกปรก ชาวบ้านเดือดร้อนเสื้อสีขาวก็เป็นเสื้อสีแดง ได้คุยกับทาง อบต.แล้ว ว่าจะเข้ามาแก้ไขให้ แต่เห็นทาง อบต. ออกมาแก้ไชแล้ว มันยังเหมือนเดิม น้ำบางวันก็ไหล บางวันก็ไม่ไหล น้ำมีน้อยไม่พอใช้ บางครัวเรือนก็ใช้น้ำเยอะ น้ำประปาหมู่ 2 ไม่พอใช้ เคยทำหนังสือไปหา นายกฯ ทางนายกฯ ก็บอกว่าจะแก้ไขให้ แต่ตอนนี้น้ำก็ยังเหมือนเดิม ไม่ทราบว่าแก้ไขแบบไหน

ด้านนายสมเกียรติ บางทราย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย กล่าวว่า บ่อบาดาลของเรามีอยู่แล้ว ปกติความลึก 60 เมตร ตอนนี้ได้หยอนลึกลงไปอีกประมาณ 30-40 เมตร และใช้ดิ่งวัดดูอีก จะต่อท่อลง เพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้น จะต่อท่อประปาประมาณ 4 ท่อน เผื่อใช้ได้ก็จะใช้เลย เพราะน้ำใต้ดินถ้าไม่พอจริง ๆ จะแก้ไขปัญหาโดยการสูบน้ำโขงขึ้นมา เพราะเครื่องกรองตอนนี้ได้ติดต่อไปแล้ว จะมาติดตั้งให้ประมาณ 15 วัน ไม่เกิน 15 ก.ค. แต่ตอนนี้ได้แก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อน ได้ต่อท่อประปาสูบน้ำโขงขึ้นมา จะใส่คลอรีน ใช้สารส้ม แก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อน น่าเห็นใจชาวบ้านเพราะไม่มีน้ำใช้จริงๆ เป็นหน้าแล้ง โดยเฉพาะเดือนนี้ยากมากมีปัญหามาก คิดว่าน่าจะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ระดับหนึ่ง

นายก อบต. บางทรายน้อย กล่าวต่ออีกว่า ส่วนน้ำแดงและขุ่น จะใช้เครื่องกรอง อีกประมาณ 15 วัน จะติดตั้งเครื่องได้ ถ้าน้ำโขงสะอาดจะงดน้ำบาดาลไว้ก่อน น้ำโขงตอนนี้มันพอ แต่มีสีขุ่นแดง ตอนนี้ได้ปรึกษากันว่าจะเอาสารส้ม เอาคลอรีนไปแกว่งก่อน เอาน้ำขึ้นมาพักระยะหนึ่งก่อนค่อยสูบ ในระหว่างที่จะพักน้ำไว้จะใช้น้ำใต้ดินน้ำบาดาลไปก่อน เพราะว่าตอนนี้มีซัมเมิร์ส 2 ตัว จะสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ก่อน…

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร