ลพบุรี-“น้องทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรมีรายได้”

53

ลพบุรี-“น้องทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรมีรายได้” ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 นำกำลังพลลงพื้นที่หักข้าวโพด และรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบราคาตกต่ำจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 พันโท ยศวีร์ คงธนจารุอนันต์ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ( ปตอ.1 พัน.3 ) จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วย ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบราคาตกต่ำจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยหน่วยได้เข้าช่วยเหลือเก็บเกี่ยวและรับซื้อผลผลิตบางส่วน จำนวน 200 กิโลกรัม ซึ่งเป็นข้าวโพดหวานผสม และข้าวโพดข้าวเหนียวสามสี จำนวนกว่า 10 ไร่ ของนายสมพาน บุญเรือง ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ในเขตรอยต่อของ จังหวัดลพบุรี และสระบุรี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการลดภาระการขนย้าย, ลดปัญหาพืชผลทางการเกษตรล้นตลาด ในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 โดยหน่วยได้นำผลผลิตดังกล่าว ไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวกำลังพล และโรงประกอบเลี้ยงของหน่วย เพื่อให้ทหารกองประจำการได้รับประทาน ตามโครงการ “น้องทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรมีรายได้” ตามนโยบายของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในทุกพื้นที่ อีกด้วย

ภาพ/ข่าว นายอนันต์ อ่ำทอง ผู้สื่อข่าว จ.ลพบุรี