ศรีสะเกษ-มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ covid19 แก่เด็กนักเรียนชายแดนไทย-กัมพูชา

47

กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ  จัดคาราวาน  มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ covid-19 แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชายแดนไทย-กัมพูชา  

วันที่ 28 เดือนมิถุนายน 2563 ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษ  นางวัชรกาญจน์  คงพูล  ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธาน รับมอบ น้ำยาฆ่าเชื้อ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า  โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ นายตติยะ  หวังศุภกิจโกศล  กรรมการผู้จัดการบริษัทเอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด  บริษัทกรีนสยาม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  มิสเตอร์โทนี่แพลุงโต  นำน้ำยาฆ่าเชื้อในอาคารเรียน จำนวน 720 ลิตร  แอลกอฮอล์ล้างมือ  198 ลิตร  หน้ากากผ้า  17,078 ชิ้น  มูลค่า 294,339 บาท  (สองแสนสี่หมื่นสามร้อยสามสิบเก้าบาท)  มอบให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน 36 โรง  เพื่อใช้สำหรับป้องกันเชื้อโรคในสถานศึกษา ช่วงเปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนร่วมรับมอบ

นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า  การป้องกันโรคในสถานศึกษาต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปอีกหลายเดือนในช่วงเปิดภาคเรียนนี้อยากฝากถึงผู้ปกครองนักเรียนชุมชนให้มีการเตรียมอุปกรณ์แก่บุตรหลานโดยเฉพาะหน้ากากอนามัยที่ทางบริษัทได้มอบให้ให้นักเรียนนำหน้ากากอนามัยติดตัวกับตนเองแต่ละวันจำนวน 2 ชิ้น ชิ้นหนึ่งใส่ติดที่หน้ากากอีกชิ้นเป็นการสำรองในกระเป๋าของนักเรียนเพื่อการป้องกันให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  และขอบคุณบริษัทเอี่ยมศิริแป้งมัน และเครือข่ายที่การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนพื้นที่อำเภอภูสิงห์ ชายแดนไทยกัมพูชา ซึ่งมีงบประมาณที่จำกัด

นายตติยะ หวังศุภกิจโกศล  กรรมการผู้จัดการบริษัทเอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด กล่าวว่า ทางกลุ่มบริษัทเอี่ยมศิริแป้งมัน และบริษัทในเครือข่ายเร่งเห็นถึงความสำคัญ ของเด็กซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ทางบริษัทตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว เพื่อให้เด็กเกิดความปลอดภัยไร้โรคโควิด 19 และสุขภาพอื่นๆโดยเฉพาะด้านการทำความสะอาด รายการมาโรงเรียนช่วงเวลาเปิดภาคเรียนใหม่นี้ต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อไวรัสร้ายโรคโควิด 19 ทางบริษัทจึงนำอุปกรณ์ด้านการทำความสะอาดการป้องกันพร้อมหน้ากากอนามัยสารฆ่าเชื้อมอบให้กลับสถานศึกษาในพื้นที่ชายแดนไทยเขมร ด่านอำเภอภูสิงห์ซึ่งเป็นอีกพื้นที่หนึ่ง ที่ผู้ปกครองส่วนมากประกอบอาชีพด้านการเกษตรยังขาดโอกาสด้านต่างๆทางบริษัทยินดีส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์การป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 ดังกล่าว

///////////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ