ลพบุรี-ทหารหน่วยรบพิเศษ ค่ายเอราวัณ จัดโครงการ หน่วยทหาร หมูบ้าน ชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติด นำพลังมวลชลกว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563

72

วันที่26 มิถุนายน 2563 พลตรี อิศเรศ พุ่มมาก ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางสายใจ เลิศวิรยะประภา นายกเทศมนตรีเมือง เขาสามยอด ร่วมเป็นประธาน นำกำลังพล พร้อมครอบครัว ตลอดจนกลุ่มพลังมวลชนจากชุมชุมต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอด กว่า1,000 คนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีขาวมาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 เพื่อแสดงซึ่งความสามัคคีปรองดอง ในการร่วมกันต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของ รัฐบาล ด้วยการเต้นแอโรบิค ประกอบดนตรี ทั้งนี้เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม ตามโครงการหน่วยทหาร หมู่บ้าน ชุมชน สีขาวปลอดยาเสพติด เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตะหนักถึงปัญหายาเสพติด และร่วมกันแก้ปัญหาแบบยั่งยืน เพื่อให้ยาเสพติดหมดสิ่งไปจากแผ่นดินไทย

ผู้สื่อข่าว อนันต์ อ่ำทอง