ลพบุรี-ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมคณะ ตรวจติดตาม โครงการการทหารพันธุ์ดี

85

ลพบุรี ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมคณะ ตรวจติดตาม โครงการการทหารพันธุ์ดี โรงพยาบาลอานันทหหิดล เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา

วันที่24มิถุนายน2563 พลตรี ชัชชัย เต็มยอด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล ได้ให้การต้อนรับ พล.อ. วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะ ซึ่งประกอบด้วย พล.อ.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผู้ประสานงานโครงการทหารพันธุ์ดี ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ นายประวิทย์ บุญมี รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักร ในโอกาสเดินทาง ติดตามการดำเนินโครงการ ทหารพันธุ์ดี บนเนื้อที่ 1,050 ไร่ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองร้อยรถยนต์พยาบาล โรงพยาบาลอานันทมหิดล ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี

ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จาก ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ มาดำเนินการ โดยคัดเลือกทหารกองประจำการที่มีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการฯ ตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถขยายผลองค์ความรู้ และดำเนินการปลูกเมล็ดพันธุ์พืชในพื้นที่ของโครงการฯ ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก การดูแลบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การขยายพันธุ์ และการขยายผล คัดแยกเมล็ดพันธุ์พืช

สำหรับโครงการทหารพันธุ์ดี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำเนิน “โครงการทหารพันธุ์ดี’ เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลของ กองทัพบก มีความรู้ความสามารถในการปลูกผักปลอดสารผิดไว้บริโภค ลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน หากเหลือจากการบริโภค สามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว และสิ่งที่สำคัญสามารถเก็บผลผลิตจัดทำเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ เพื่อขยายผลไปสู่กำลังพลทหารกองประจำการของหน่วย และขยายผลให้กับกำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไปในพื้นที่รับผิดชอบื้

โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชอไวรัสโควิด-19 ในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมา โครงการทหารพันธุ์ดี ของโรงพยาบาลอานันทมหิดล ได้สนองพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนำผลผลิตที่ได้จากโครงการฯ ออกจำหน่าย เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ในเขตอำเภอเมืองลพบุรี ได้บริโภค ผักสดปลอดสารพิษ ในราคาถูกกว่าท้องตลาด เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ อีกด้วย

ผู้สื่อข่าว อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี