เลย-ภาคเอกชนมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับข้าราชการตำรวจ

21

เลย-ภาคเอกชนมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับข้าราชการตำรวจ อ.เมืองเลย ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองเลย รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคจากภาคเอกชน บรรเทาผลกระทบจากพิษโควิด-19

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 23 มิ.ย.25 63 พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย ผกก.สภ.เมืองเลย พร้อมข้าราชการตำรวจฯ รับมอบเครื่อง อุปโภค บริโภค โดยมี นาย เกรียงศักดิ์ คุณานันท์ศักดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พร้อมคณะนำเครื่องอุปโภค บริโภค มามอบให้กับข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองเลย

ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เจ้าหน้าที่ตำรวจ ต่างก็ได้รับผลกระทบและผู้ที่ออกไปให้การช่วยเหลือประชาชนตลอด 3 -4 เดือน ที่ผ่านมา เพื่อความผาสุกของประชาชนโดยรวม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการีตำรวจ ที่เสียสละแรงกาย แรงใจ และเวลา ช่วยเหลือประชาชน แจกอาหาร น้ำดื่ม สิ่งของตามสถานที่ต่างๆแก่ผู้ประสบผลกระทบจากวิกฤตโควิด เพื่อร่วมป้องกันและแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19

บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย