เลย- เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมและมอบนมผงสำหรับเด็กในครอบครัว พร้อมให้กำลังใจในการสู้ชีวิต

30

เลย- เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมและมอบนมผงสำหรับเด็กในครอบครัว พร้อมให้กำลังใจในการสู้ชีวิต อ.เมืองเลย จ.เลย ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมและมอบนมผงสำหรับเด็กในครอบครัว

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 มิ.ย.2563 . ที่บ้านโคกสว่าง ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชืนโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงพื้นพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมและมอบนมผงสำหรับเด็กในครอบครัว โดยมี นางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย นายณัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ด้วยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรนา (covid 19)ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย พบผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นจำนวนมาก ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้มอบภารกิจให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย เข้าให้การช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วน โดยการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบภัยและนมผงสำหรับเด็กในครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวอีกว่า ปัญหาทางสังคมผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ บ้านโคกสว่าง ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย มีจำนวน 4 ครอบครัว คือ หลังที่ 1 นางบุญฮู้ ละลี อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 10 บ้านโคกสว่าง หลังที่ 2 นางสาวขวัญพลู ไชยทอง อายุ 29 ปีบ้านเลขที่ 242 หมู่ที่ 10 บ้านโคกสว่าง หลังที่ 3 นางสาววิลาวัลย์ นนทะนำ อายุ 21 ปีบ้านเลขที่ 223 หมู่ที่ 10 บ้านโคกสว่างและหลังที่ 4 นางสาว อริสยา สวนไธสง อายุ 22 ปีบ้านเลขที่ 29 หมู่ที่10 ส่วนหลังที่ 5 ที่ ต.นาอาน อ.เมืองเลย มีบ้านของนางจันดา อารี อายุ 49 ปีบ้านเลขที่ 300 หมู่ที่ 5 บ้านไร่ทาม

บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย