ยโสธร-นักท่องเที่ยวเข้าชมวิมานพญาแถนหลังผ่อนปรนให้เข้าชมได้

63

ที่จังหวัดยโสธรนักท่องเที่ยวเริ่มพากันทยอยเข้าไปเที่ยวชมวิมานพญาแถนอาคารพิพิธภัณฑ์พญาคันคากและอาคารพญานาคที่ใหญ่ที่สุดแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดยโสธร หลังจากที่ทางจังหวัดได้มีมาตรการผ่อนปรนและเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมบริเวณวิมานพญาแถนได้แต่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

DCIM100MEDIADJI_0474.JPG

หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เริ่มคลี่คลาย จังหวัดยโสธรจึงได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ซึ่งประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตกิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์เรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ และหอศิลป์ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลัก และมาตรการเสริมอย่างเคร่งครัด ดังนั้นจังหวัดยโสธรจึงได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมบริเวณวิมานพญาแถนและนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์พญาคันคากและอาคารพญานาคที่ใหญ่ที่สุด ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาแต่นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามมาตรการที่วางไว้อย่างเคร่งครัดหลังจากที่มีการปิดบริการชั่วคราวนานกว่า 2 เดือน เพราะสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ที่ผ่านมาต่างมีนักท่องเที่ยวทยอยพากันเข้าไปเที่ยวชมบริเวณวิมานพญาแถนกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันท่ามกลางการตรวจคัดกรองของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดทั้งตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าชมและนักท่องเที่ยวทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัยของทุกคนซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวที่วิมานพญาแถนกลับมาคึกคักอีกครั้งโดยเฉพาะในช่วงวันหยุด

DCIM100MEDIADJI_0017.JPG

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี รายงานจากยโสธร