โรงแรมบุรีรัมย์พร้อมเปิดรับประชุม-สัมมนาหลังปลดล็อกเฟส 4 เชื่อไม่ต่ำกว่า 3 เดือนถึงจะเริ่มฟื้นตัว

37