ยโสธร-เปิดให้เข้าชมธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่หลังรับการผ่อนปรน

71

ยโสธรเปิดให้เข้าชมธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่หลังรับการผ่อนปรน เทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้เข้าเที่ยวชมและขอพรจากธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่บ้านตาดทอง พร้อมกับได้วางมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด หลังจากที่ได้ปิดให้เข้าเที่ยวชมไปนานกว่า 2 เดือน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณโบราณสถานธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่บ้านตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองจังหวัดยโสธร นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถาน ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ หลังจากได้ปิดให้เข้าชมชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการการป้องกันและแพร่ระบาดของจังหวัดยโสธร โดยมีนายพิบูล ฝ่ายดี นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตาดทอง ตลอดจน กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ซึ่งได้มีการวางมาตรการการป้องกันและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด มีจุดคัดกรองก่อนเข้าเที่ยวชมซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่และต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน และภายในบริเวณธาตุก่องข้าวน้อยก็จะมีการวางเจลล้างมือและอ่างล้างมือเอาไว้ตามจุดต่างๆทั่วบริเวณเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวชมธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่บ้านตาดทอง

นายพิบูล ฝ่ายดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตาดทอง กล่าวว่า ตามที่ทางเทศบาลตำบลตาดทอง ได้ทำการปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมธาตุก่องข้าวน้อย ชั่วคราวเป็นเวลานานกว่า 2 เดือน ตามมาตรการการป้องกันและแพร่ระบาดของจังหวัดยโสธร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้นเมื่อทางจังหวัดยโสธรได้ประกาศให้มีการผ่อนปรนลงบ้าง วันนี้เทศบาลตำบลตาดทองจึงได้เปิดธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่อีกครั้ง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้เข้าไปเที่ยวชมและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธ์ภายในบริเวณธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่บ้านตาดทอง โดยทางเทศบาลตำบลตาดทอง ได้วางมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เอาไว้โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวชมในพื้นที่ จะต้องผ่านการตรวจคัดกรองพร้อมเจลล้างมือและต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ก่อนจะเข้าไปเที่ยวชมภายในบริเวณธาตุก่องข้าวน้อย ก่อนจะเดินอีกเส้นทางที่ทางเจ้าหน้าที่ได้กำหนดไว้เพื่อไม่ให้เดินสวนทางกับคนที่จะเข้าไปใหม่ แล้วจึงเดินชมสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดยโสธรและสินค้า OTOP ที่พ่อค้าแม่ค้านำมาจำหน่ายภายในบริเวณจุดจำหน่ายสินค้าใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงฝากถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมธาตุก่องข้าวน้อย ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยทุกคนเพื่อความไม่ประมาทและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ภาพ/ข่าว ธงชัย สุณีศรี รายงานจากยโสธร