เลย-รองประวิตรติดตามการเจาะบ่อน้ำบาดาลแก้ปัญหาน้ำแล้งภาคการเกษตร

32

รองประวิตรติดตามการเจาะบ่อน้ำบาดาลแก้ปัญหาน้ำแล้งภาคการเกษตร อ.เมืองเลย จ. เลย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะติดตามการเจาะบ่อน้ำบาดาลแก้ปัญหาน้ำแล้งภาคการเกษตรแปลงใหญ่

เมื่อเวลา 09.20 น.วันที่ 10 มิ.ย.2563 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยและคณะเดินทาง เยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตร จากน้ำบาดาล ติดตามการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้งภาคการเกษตร มีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ องค์กรเอกชน และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับจำนวนมาก จุดที่ 1 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง อ.เมืองเลย มีนายแสงอรุณ วงศ์ศิลา ปลัดเทศบาล รักษาการแทนนายกเทศมนตรีตำบลนาโป่ง รายงานข้อมูล เกี่ยวกับสภาพอาชีพและปัญหาภัยแล้ง น้ำอุปโภค-บริโภค คณะทำการตรวจการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลขนาดเล็ก เปิดระบบบ่อน้ำบาดาล เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำเพื่อการเกษตรขนาดย่อม จากนั้นคณะฯ เดินทางไป จุดที่ 2 ณ บ้านสะอาดหมู่ที่ 6 ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย เยี่ยมชมนิทรรศการน้ำบาดาล พิธีเปิดบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกล่าวรายงานว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้นำมาต่อยอด“โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร” ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ที่บ้านสะอาด ต.น้ำสวย ฯ ได้สถานีสูบน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 4 ถัง 3บ่อ บรรจุน้ำได้ถังละ 100,000 คิวรวม 400,000 คิว สูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ (ระบบโซล่าเซลล์) ประหยัดค่าไฟฟ้าทั่วประเทศมีเพียง 6 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 990ไร่ สามารถทำการเกษตรให้แก่ราษฎร 900 ครอบครัว โดยให้ชาวบ้านในพื้นที่บริหารจัดการกันเองกำหนดเก็บค่าใช้น้ำโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเป็นทุนสำรองในการบำรุงรักษาทางกรมฯเป็นเพียงที่ปรึกษาและจะเวียนมาดูแล หรือซ่อมแซมเท่านั้นส่วนในปีงบประมาณปีนี้ทางกรัมฯอนุมัติให้ขุดบ่อบาดาลในจังหวัดเลย รวม 30 บ่อซึ่งถือว่ามาก ด้านพื้นที่ หมู่บ้านใดต้องการบ่อบาดาลเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในช่วงฝนทิ้งช่วงหรือเกิดภัยแล้งในพื้นที่ สามารถทำหนังสือ หรือติดต่อ สอบถามไปที่ ศูนย์เฉพาะกิจโดยใช้งบประมาณ 13 ล้านบาท แล้วเสร็จภายใน 45 วัน เพื่อการเกษตรให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเพื่อให้เกิดต้นแบบของการมีส่วนร่วมจากชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งจากความสำเร็จดังกล่าว

จากนั้น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ส่งมอบบ่อน้ำบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ให้กลุ่มเกษตรกร มอบคู่มือบริหารจัดการน้ำบาดาลให้กลุ่มเกษตรกรและมอบคู่มือแนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย ให้กับผู้ว่าราชการบ่อ บรรจุน้ำได้ถังละ 100,000 คิวรวม 400,000 คิว สูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ (ระบบโซล่าเซลล์) ประหยัดค่าไฟฟ้าทั่วประเทศมีเพียง 6 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 990ไร่ สามารถทำการเกษตรให้แก่ราษฎร 900 ครอบครัว โดยให้ชาวบ้านในพื้นที่บริหารจัดการกันเองกำหนดเก็บค่าใช้น้ำโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเป็นทุนสำรองในการบำรุงรักษาทางกรมฯเป็นเพียงที่ปรึกษาและจะเวียนมาดูแล หรือซ่อมแซมเท่านั้นส่วนในปีงบประมาณปีนี้ทางกรัมฯอนุมัติให้ขุดบ่อบาดาลในจังหวัดเลย รวม 30 บ่อซึ่งถือว่ามาก ด้านพื้นที่ หมู่บ้านใดต้องการบ่อบาดาลเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในช่วงฝนทิ้งช่วงหรือเกิดภัยแล้งในพื้นที่ สามารถทำหนังสือ หรือติดต่อสอบถามไปที่ ศูนย์เฉพาะกิจโดยใช้งบประมาณ 13 ล้านบาท แล้วเสร็จภายใน 45 วัน เพื่อการเกษตรให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเพื่อให้เกิดต้นแบบของการมีส่วนร่วมจากชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งจากความสำเร็จดังกล่าว

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ส่งมอบบ่อน้ำบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ให้กลุ่มเกษตรกร มอบคู่มือบริหารจัดการน้ำบาดาลให้กลุ่มเกษตรกรและมอบคู่มือแนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบผลผลิตทางการเกษตรจากน้ำบาดาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบผลผลิตทางการเกษตรจากน้ำบาดาลให้กับรองนายกรัฐมนตรี

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดหาน้ำบาดาลเพื่อนนำไปใช้ด้านการเกษตร โดยเฉพาะพืชน้ำน้อยตามโครงการนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างมาก และ ทำให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข เพราะรัฐบาลก็คำนึงถึงเรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญ โดยขณะนี้ ทางรัฐบาลพยายามดำเนินโครงการนี้ ทำให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 30 จุด และในปีงบ 2564 ก็จะดำเนินการให้ได้ 220 แห่ง นอกจากนี้ ได้ตั้งเป้าในอนาคตว่า จะให้มีอำเภอละ 1 แห่ง ซึ่งทั้งหมดเป็นหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการ เพื่อให้มีที่เก็บน้ำมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนได้มีน้ำในการอปโภคบริโภค พร้อมยืนยันหลังจากนี้เดินหน้าโครงการดังกล่าวต่อไปแน่นอน ทั้งนี้ ยืนยันยังไม่ใช้น้ำบาดาลเป็นน้ำอุปโภค บริโภคหลัก และยังคงใช้น้ำผิวดินต่อไป เว้นแต่หากเป็นช่วงหน้าแล้งและขาดแคลนน้ำ ถึงจะนำน้ำบาดาลมาใช้

ส่วนกรณีที่พลเอกประยุทธ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี กำชับเรื่องหาแหล่งกักเก็บน้ำฝนนั้น พลเอกประวิตร กล่าวว่า ขณะนี้ดำเนินการอยู่แล้วโดยเฉพาะช่วงน้ำหลาก เพื่อนำน้ำที่ได้ไปเป็นธนาคารน้ำเก็บไว้ให้ประชาชนนำไปใช้ช่วงหน้าแล้ง ส่วนการประเมินสถานการณ์น้ำในปีนี้อาจจะดีขึ้นกว่าเดิม คาดว่าไม่แล้งเท่าปี 2562 ที่มีปริมานน้ำฝนตกน้อยมาก แต่เราสามารถผ่านมาได้ ต้องชื่นชมประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย