บึงกาฬ-ศึกษาธิการเรียกบรรจุครูผู้ช่วยเพิ่มอีก 39 อัตรา

74

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ รับรายงานตัวผู้สอบขึ้นบัญชีบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเลือกโรงเรียนที่จะบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ได้แจ้งว่ามติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาได้อนุมัติการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้ขึ้นบัญชีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 39 อัตรา ในกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก ได้แก่ อุตสาหกรรมศิลป์ 2 อัตรา คอมพิวเตอร์ 3 อัตรา พลศึกษา 4 อัตรา การเงินและบัญชี 1 อัตรา สังคมศึกษา 8 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 21 อัตรา
พร้อมกับกล่าวให้โอวาทกับครูผู้ช่วยที่มารายงานตัวโดยให้ยึดคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 4 ประการ คือ 1. การรักษาความสัตย์ 2. การรู้จักข่มใจตนเอง 3. การอดทน อดกลั้น และอดออม 4. การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต เพื่อความร่มเย็นของชาติบ้านเมืองและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ .

บรรยายภาพ////ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ให้โอวาทกับครูผู้ช่วยที่มารายงานตัวโดยให้ยึดคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 4 ประการ แก่ผู้ที่สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

ภาพ/ข่าว มงคล//บึงกาฬ