ทศ.เมืองศรีสะเกษ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน

48

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ของทุกปี พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ทุกคนปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้นเพื่อโลกเพื่อเรา โดยวันนี้กำหนดปลูกต้น จำนวน 1,068 ต้น รอบศูนย์แสดงพันธุ์น้ำ ภายในเกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนพรรษา 60 พรรษา เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดย ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำคณะเจ้าหน้าที่ ปลัดเทศบาล ผู้นำชุมชนทั้ง 47 ชุมชน ทำโครงการ ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดโลก 5 มิถุนายน ประจำปี 2563 โดยกำหนดในการร่วมกันปลูกต้นไม้ รอบศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,068 ต้น แยกเป็นต้นยางนา จำนวน 210 ต้น, ต้นพะยูง จำนวน 210 ต้น ต้นมะฮอกกานี จำนวน 210 ต้น ต้นประดู่ จำนวน 210 ต้น ต้นอินทนิล จำนวน 218 ต้น และต้นรวงผึ้ง จำนวน 10 ต้น

โดย ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ กล่าวว่า เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้เล็งเห็นความสำคัญจากต้นไม้ ที่นอกจากจะให้ร่มเงา ความร่มเย็น ให้อากาศที่บริสุทธิ์แล้ว ยังลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก พร้อมกันนี้ ในทุก ๆ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี ยังเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และยังได้มอบกล้าไม้นานาชนิด ให้กับผู้นำชุมชนทั่ว 47 ชุมชน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่สวนของตนเอง โดยกำหนดให้ทุกครัวเรือน ปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น เพื่อส่งเสริมในการลดมลพิษ ลดโลกร้อน รวมทั้งการปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้รอบหน้า หลังครัว รวมทั้งหน้าบ้าน เพื่อเก็บเอาไว้กินเอง เหลือก็จะได้แบ่งปันคนอื่น ๆ ในชุมชนเดียวกัน สร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชนเทศบาล ส่งต่อความรักไปยังคนทั้งประเทศ ไปยังคนไทยทุกคนด้วย

////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ