สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวปลูกต้นไม้ถวายพระบรมราชินี

93

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคอีสานตอนล่าง 2 ร่วมปลูกต้นไม้ ดอกไม้ พืชผักสวนครัว เพื่อถวายแด่ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ที่ วัดสิเรียมพุทธาราม บ้านสังกัน ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ นางวาสิตา น้อยพรหม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ, นายสุรพล ตั้งคณสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคอีสานตอนล่าง 2 และสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวฯ จำนวน 36 คน ได้ร่วมกันเดินทางมาร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล ร่วมกันปลูกต้นไม้ ดอกไม้ และพืชผักสวนครัว ให้กับทางวัดฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี พระครูพิศาลพัฒนโกวิท เจ้าอาวาสวัดฯ ร่วมอนุโมทนา นำปลูกตามพื้นที่ของวัดโดยรอบ และทางเข้าวัด ให้ร่มรื่น สวยงาม และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ประสบปัญหาโรคโควิด

โดย พระครูพิศาลพัฒนโกวิท เจ้าอาวาสวัดฯ กล่าวว่า เนื่องในวันอันสำคัญนี้ ทางวัดได้เตรียมหลุมเพื่อปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ดอกไม้ประดับ และที่สำคัญได้ปลูกพืชผักสวนครัว ขิง ข่า ตะไคร้ มะนาว มะเขือ พริก กล้วย มัน อื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องญาติโยม ที่ประสบปัญหาสถานการณ์โรคโควิด-19 อาจจะขาดอาหาร พืชผักสวนครัวเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้ประชาชนได้มาเก็บไปบริโภคในครัวเรือน ไม่ต้องไปซื้อหาจากที่ไหน ๆ โดยวัดได้เตรียมพื้นที่ปลูกทุกอย่างที่คนกินไว้ 1 ไร่ ปลูกแบบสวนผสม ตามศาสตร์พระราชา รัชกาลที่ 9 ทรงแนะนำเอาไว้ นอกจากนั้นยังปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อความสวยงาม ร่มรื่นแก่พื้นที่วัดด้วย ซึ่งในวันนี้ก็ถือเป็นวันดี วันมหามงคล และขอบใจขออนุโมทนาบุญ กับนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคอีสานฯ ที่ได้นำสมาชิกมาร่วมปลูกต้นไม้ให้วัดกัน

///////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ