ยะลา-เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการรับ-ส่ง ผู้โดยสาร เน้นป้องกันโควิด-19

40

จากกรณี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ออกคำสั่งมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จากศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 จ.ยะลา ให้ผู้ประกอบการรถโดยสาร งดเดินรถรับ – ส่ง ผู้โดยสาร ระหว่างจังหวัดที่มีพื้นที่ จ.ยะลา เป็นจุดต้นทางหรือปลายทางเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค.63 เพื่อป้องกันและควบคุมมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ขยายพื้นที่ในวงกว้าง ล่าสุด ได้มีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จ.ยะลา ที่ 77/2563 เรื่อง ให้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และรถประจำทางเดินรถรับ – ส่ง ระหว่างจังหวัด ที่มีพื้นที่ จ.ยะลา เป็นจุดต้นทางหรือปลายทาง เปิดให้บริการตามปกติ

วันนี้ 3 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครยะลา
(ตลาดเมืองใหม่)เขตเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา อ.เมืองยะลา ได้มีพนักงานทำความสะอาด
ภายในอาคารสถานีขนส่ง ทั้งหมด ส่วนพนักงานจำหน่ายตั๋วและพนักงานชานชาลา ได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการรับ – ส่งผู้โดยสาร (รถบัส – รถตู้) เน้นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการให้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร/จุดจอดรถ/จุด Checking Point/ท่ารถต่างๆ โดยผู้ปฏิบัติงานต้องดูแลสุขภาพ และรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด ต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนปฏิบัติงาน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงาน ด้านรถโดยสารและสิ่งอำนวยความสะดวก จะต้องจัดที่นั่งภายในรถโดยสารเว้นระยะนั่ง อย่างน้อย 1 เมตร ตามนโยบาย Social Distancing ทำความสะอาดรถโดยสาร ห้องน้ำ และจุดที่สัมผัสบ่อย ก่อนและหลังให้บริการ มีการเปิดระบายอากาศภายในรถ และนำรถโดยสารจอดตากแดด หลังให้บริการทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1-2 ชั่วโมง ด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดพื้นที่นั่งคอยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสม่ำเสมอ ประชาสัมพันธ์ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือน้ำอยู่เสมอ และเว้นระยะห่างนั่ง หรือยืนอย่างน้อย 1 เมตร พร้อมทั้งได้ประสานงานกับขนส่งจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

นางกานต์ณัฏ บุญฤทธิ์ อายุ 41 ปี เจ้าหน้าที่ประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครยะลา กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการเตรียมแผนที่จะปลดล็อกของรัฐบาลที่มาให้กับสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครยะลา ก็ได้มีการเริ่มทำความสะอาด ได้เว้นระยะห่างของการนั่งของผู้โดยสารด้วย ตอนนี้ยังไม่ได้มีคำสั่งที่แน่ชัดแต่ได้มีข่าวแจ้งแล้วว่าตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 แล้วก็เริ่มทำความสะอาดมาเรื่อยๆ รถเริ่มเข้ามาจอดในสถานีบ้างแล้ว

ภาพ/ข่าว อะหมัด/มาวันดี/ยะลา/