สุรินทร์ – เจ้าหน้าที่ “งง “อดีตนายกอบต.เข้ามาสั่งการและคุกคามการปฎิบัติงานราชการ

45

วันนี้(31 พ.ค.2563) นายพิชญ์ชนกนันทน์ ภวภูรีนนท์ อายุ 54 ปี ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด(นักบริหารทั่วไป)ได้แจ้งกับทีมข่าวว่าได้ถูกอดีตนายก อบต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ เข้ามาคุกคามการทำงานของเจ้าหน้าที่ ใน อบต. ทั่งออกคำสั่งต่างๆพร้อมเข้าไปสั่งการในกลุ่ม LINE ของทางเจ้าหน้าที่ ใครไม่เชื่อฟังก็จะดีสเจ้าหน้าที่คนนั้นออก ทำให้เจ้าหน้าที่หลายๆคน งง ไปตามๆกันเพราะว่าบุคคลคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่อย่างใดกับทาง อบต.เลยและยังมีคดีต่างๆอยู่แต่ทำไมถึงได้เข้ามาก้าวก่ายการทำงานของทางเจ้าหน้าที่

ล่าสุด นายพิชญ์ชนกนันทน์ ภวภูรีนนท์ อายุ 54 ปี ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด(นักบริหารทั่วไป) จึงได้เข้าไปแจ้งความร้องทุกข์กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวหาว่า นายสุวิชชา จำปาดง อดีตนายยก อบต.ระเวียงแทรกแซงคุกคามการปฎิบัติหน้าที่ราชการพร้อมดีสออกจากกลุ่ม LINE ทำให้ไม่สามารรับข้อมูลข่าวสารและไม่สามารถสั่งการทำงานได้ และอดีตนายกฯเคยกระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 อยู่ระหว่างพิจรณาคดีอยู่ ตอนนี้อยู่ระหว่างประกันตัวออกมาชั่วคราว

นายสุวิชชา จำปาดง อดีตนายยก อบต.ระเวียง มักจะออกคำสั่งเรียกใช้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานให้ทำตามคำสั่งเขา ทั้งคำพูดและทางกลุ่ม LINE ของสำนักงาน เหมือมาแสดงอิทธิพลและคุกคามการทำงาน ตอนนี้ได้ดีส นายพิชญ์ชนกนันทน์ ภวภูรีนนท์ หัวหน้าสำนักงานปลัด(นักบริหารทั่วไป)ออกจากกลุ่ม LINE การทำงานของการทำงานแล้ว จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและดำเนินการ

นายพิชญ์ชนกนันทน์ ภวภูรีนนท์ อายุ 54 ปี ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด(นักบริหารทั่วไป) ได้แจ้งกับทีมข่าวว่า ได้เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนายสุวิชชา จำปาดง  ซึ่งเป็นอดีตนายยก อบต.ระเวียง ได้เข้ามาแทรกแซงคุกคามการปฎิบัติหน้าที่ราชการด้วยการเข้ามาสั่งการลูกน้องใน LINE และก็ได้ดีส LINEผมออกจากกลุ่มท้องถิ่นอำเภอเพื่อไม่ไห้ผมได้รับข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะในช่าวโควิดหรือหนังสือสั่งการของทางราชการส่วนเบื้องบน ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายและปฎิบัติหน้าที่ไม่ได้ จึงได้เข้ามาร้องทุกข์ต่อพนักงานาสอบสวน สภ.โนนนารายณ์ และหลังจากนั้นจะนำเรื่องแจ้งความดำเนินคดีนี้เข้าไปที่ศาลอาญาทุจรติมิชอบ จ.สุรินทร์ เพื่อขอยื่นถอดถอนการประกันตัวของนายสุวิชชา จำปาดง   ซึ่งก่อนหน้านั้นเขาได้มีคดีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารและพระราชบัญญัติสมยอมราคา ตอนนี้ก็อยูระหว่างทำอยู่

เขมชาติ ชุณหกิจขจร…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์…รมิตา สิงหเสรี