ศรีสะเกษ-เข้าตลาด การ์ดต้องไม่ตก ป้องกันโควิด-19

64

เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ตั้งจุดคัดกรองสำหรับผู้ที่เข้าตลาดสดเทศบาล1 ทางเดียว พร้อมทำการตรวจวัดไข้ ตรวจสอบการสวมใส่หน้ากากทุกคน ทั้งพ่อค้า – แม่ค้า ผู้มาจับจ่ายซื้อหาสินค้า อาหารการกิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้โควิด19 แม้ว่าวันนี้จังหวัดศรีสะเกษ จะปลอดผู้ติดเชื้อกว่า 2 เดือนแล้ว แต่การ์ดต้องไม่ตก

วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ที่ ตลาดสดเทศบาล1 ถนนราชการรถไฟ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ทุกเข้าตลาดสดจะมีพี่น้องประชาชน ทั้งพ่อค้า – แม่ค้า รวมทั้งประชาชน ที่เดินทางมารวมตัวกันด้วยความจำเป็นในการดำรงชีพ ทั้งต้องค้าขายสินค้า อาหาร เพื่อสร้างรายได้ และต้องมาซื้อหาสินค้า อาหารไปทานในครอบครัว รวมทั้งมาซื้อหาวัตถุดิบ เพื่อนำไปประกอบอาหารเพื่อการจำหน่าย จึงทำให้ตลาดสด คือศูนย์รวมของผู้คนที่หลากหลายอาชีพ หลากหลายจากแหล่งที่มา ซึ่งจะต้องมีการป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเป็นลำดับต้นๆ ซึ่งทุกวันทางเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดย นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่กองการสาธารณะสุข เทศบาล มาตั้งจุดตรวจคัดกรอง  เปิดทางเข้าเพียงทางเดียว ตรวจวัดไข้ทุกคนที่จะเข้าสู้ตลาด ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของทุกๆ คน มาจับจ่ายซื้อหา ขายสินค้าได้ แต่การ์ดต้องไม่ตก

ข้อมูลล่าสุดของศูนย์ป้องกันเฝ้าระวังโรคโควิดจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งข้อมูลมาวันนี้ว่า จังหวัดศรีสะเกษ พบผู้ป่วย 8 ราย และรักษาหายหมดกลับบ้านใช้ชีวิตเป็นปกติและไม่มีพบผู้ป่วยอีกเลยนานมากว่า 2 เดือนแล้ว และมีข้อมูลพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรครายใหม่ 4 ราย สะสม 192 ราย กลับบ้านได้ไม่พบโรค 190 ราย ยังคงอยู่ รพ เพื่อรอตรวจเฝ้าระวังให้ครบ 14 วันเพียง 2 ราย ขณะที่มีผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร แบะปริมณฑล 141 ราย สะสมมา 45,360 ราย ยังต้องกักตนเองอยู่บ้านเฝ้าระวังให้ครบ 14 วัน อีก จำนวน 2,215 ราย นอกนั้น 43,145 ราย สามารถพ่นระยะกักตัว ใช้ชีวิตได้ตามปกติ ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการ์ดไม่ตก คือ ล้างทำความสะอาดมือทุกครั้งที่มีโอกาส และทุกครั้งที่หยิบจับสิ่งของ สวมหน้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้านไปยังสถานที่ต่างๆ และสแกนคิวอาร์โค้ด ไทยชนะ ทุกครั้งทั้งเข้าและออกจากร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ซึ่งที่ตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ นอกจากมีจุดตรวจคัดกรอง ยังจัดจุดบ้างมือไว้ให้ทุกคนที่ทาเดินตลาดด้วย และประกาศหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และรถยนต์ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือกับประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 ทุกคนต้องการ์ดไม่ตก เพื่อป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 หวนกลับมาอีกครั้งเป็นระลอกสอง ซึ่งเชื่อว่าหากมีการหวนกลับมาจะรุนแรงมากกว่าเดิมอีกหลายเท่า

////////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ