เลย –เชียงคานบูรณการตรวจถนนชายโขงชุมชนบ้านไม้เก่าดึงนักท่องเที่ยวคืนมา

21

เลย –เชียงคานบูรณการตรวจถนนชายโขงชุมชนบ้านไม้เก่าดึงนักท่องเที่ยวคืนมา
อ.เชียงคาน จ.เลย นายอำเภอเชียงคานนำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ร่วมตรวจและวางมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนชายโขง

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 29 พ.ค.2563 นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชียงคาน สาธารณสุข อ.เชียงคาน เจ้าหน้าที่
ตำรวจ ตชด. ที่ 246 เจ้าหน้าที่ทหาร ทหารพราน กรมที่ 22 / สถานีเรือ นรข.เชียงคาน /
สมาชิก อส.ร้อย อส.อ.เชียงคานที่ 5 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุด ชรบ. และเจ้าหน้าที่เทศบาล ต.เชียงคาน ร่วมออก ตรวจจุดคัดกรองและ ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว บริเวณถนนคนเดิน(ชายโขง) ชุมชนบ้านไม้เก่า

ทั้งนี้ อ.เชียงคาน มีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งด้านเกษตร ศิลปะวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ โดยเฉพาะถนนชายโขง ชุมชนบ้านไม้เก่า ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและช่างต่างชาติมาเที่ยวจำนวนมากหรือประมาณร้อยละ 70 ของจำนวนนักท่องเที่ยวจังหวัดเลย ในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือเทศกาล วันหยุดยาง นักท่องเที่ยวมากันนับหมื่นคน/สัปดาห์ แต่เมื่อมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีประกาศของทางจังหวัดเลย ได้ปิดและหยุดสถานที่ต่างๆรวมถึงการท่องเที่ยวด้วย ถนนชายโขงก็เป็น 1 ในจำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกสั่งปิด ประชาชน นักท่องเที่ยวหายบรรยากาศเงียบผิดหูผิดตาทันที

เมื่อมีการผ่อนคลายลงโดยให้เปิดท่องเที่ยวได้ตั้งแต่ วันที่ 3 พ.ค.2563 เป็นต้นมา ด้วยหลายจังหวัดและการเดินทางข้ามจังหวัด และยามวิกาล นักท่องเที่ยวก็ยังไม่มาก ด้วยเหตุวิกฤตของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยเหตุนี้ทางอำเภอเชียงคานจึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการคัดกรองโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความปลอดภัย สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว ขึ้น

บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ. เลย